Przejście pod torami w Łunowie: jest pozwolenie na budowę

W ostatnim czasie wydane zostało pozwolenie na budowę jednego z dwóch przejść pieszo-rowerowych pod torami w Łunowie (pod linią 996), które ułatwi mieszkańcom i turystom dojście do plaży w dzielnicy Warszów. Dokument trafił już do spółki PKP PLK, która będzie realizatorem tej inwestycji zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem w minionym roku.
Obecnie przez tory wiedzie wydeptana ścieżka od ronda w Łunowie. To tymczasowe rozwiązanie zostanie teraz zastąpione bezpiecznym, bezkolizyjnym przejściem pod linią kolejową nr 996, które wkrótce powstanie w tej okolicy.
– To najlepsze z możliwych rozwiązań. Wygodne dla przyszłych użytkowników – przyznaje Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska. – Wszystkie formalności ze strony miasta zostały dochowane, PKP może więc w niedługim czasie przystąpić do budowy przejścia.
Planowane przejście stanowi element połączenia pieszo – rowerowego od ronda w Łunowie w kierunku plaży. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów pieszo lub na rowerach zmierzających na główną plażę w dzielnicy Warszów. PKP PLK wybuduje je na własny koszt szacowany na ok. 2,5 mln zł.
Drugie planowane przejście pod torami, będące kontynuacją przejścia budowanego przez PKP PLK, powstać ma pod linią kolejową nr 401 od strony ul. Wolińskiej. By mogło zostać wydane pozwolenie na jego budowę, konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych natomiast jego budowa będzie wymagała zapewnienia środków finansowych. Szacuje się, że jego koszt może wynosić ok. 6-8 mln zł.

Tekst: BIK UM Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News