Na zlecenie Gminy Miasta Świnoujście Fundacja Speak Up w okresie od 1 maja do 30 września br. realizuje projekt pn.: „Organizacja zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej”.

W ramach wymienionego zadania zatrudnieni animatorzy będą prowadzić na świeżym powietrzu działania profilaktyczne, mające na celu propagowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, przeciwdziałanie ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych.

Projekt skierowany jest głównie do młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

Zajęcia są nieodpłatne i będą odbywały się rotacyjnie w następujących lokalizacjach:
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego przy ul. Grunwaldzkiej,
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej,
Osiedlowy Mini Park na Warszowie,
Platanowy Raj przy ul Malczewskiego.

01.08.2022
17:00-20:00
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
02.08.2022
17:00-20:00
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
03.08.2022
9:00-12:00
Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
03.08.2022
16:00-19:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
03.08.2022
17:00-20:00
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
05.08.2022
9:00-12:00
Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
08.08.2022
16:00-19:00
Osiedlowy mini park na Warszowie
08.08.2022
17:00-20:00
Pump truck przy ul. Grunwaldzkiej
11.08.2022
9:00-12:00
Osiedlowy mini park na Warszowie
13.08.2022
9:00-15:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
14.08.2022
9:00-15:00
Osiedlowy mini park na Warszowie
15.08.2022
16:00-19:00
Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
19.08.2022
9:00-12:00
Osiedlowy mini park na Warszowie
19.08.2022
17:00-19:30
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
20.08.2022
9:00-15:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
23.08.2022
16:00-19:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
26.08.2022
17:00-19:30
Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
27.08.2022
16:00-18:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka
29.08.2022
16:00-19:00
Platanowy Raj – plac przy ul. Malczewskiego
30.08.2022
16:00-19:00
Osiedlowy mini park na Warszowie
31.08.2022
16:00-19:00
Świat zabaw sportu i rekreacji dla każdego ul. Grunwaldzka

UWAGA! Animator nie jest opiekunem dzieci. W dni deszczowe animator nie prowadzi zajęć.
Aktualne harmonogramy działań animacyjnych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Świnoujście: www.swinoujście.pl – przydatne linki (dół strony) – animator profilaktyczny. Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Świnoujście.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News