Strona główna » Świnoujście -Jest praca – zostań pracownikiem tunelu pod Świną

Świnoujście -Jest praca – zostań pracownikiem tunelu pod Świną

by Daniel SZYSZ

JEST PRACA PRZY OBSŁUDZE TUNELU POD ŚWINĄ

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU OGŁASZA NABÓR NA DWA STANOWISKA INSPEKTORA TUNELU DROGOWEGO POD ŚWINĄ W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH W ŚWINOUJŚCIU

Wolne stanowiska:

INSPEKTOR Tunelu w Świnoujściu pod Świną. Miejsce pracy BCO ul . Karsiborska

Wymagania niezbędne:

Posiadasz min. wykształcenie średnie techniczne w jednym z kierunków: (mechanik okrętowy, elektryk, informatyk, automatyk, budowa dróg i mostów lub inne związane z doświadczeniem w realizacji projektów inżynierskich ).
Masz pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystasz z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia. Obywatelstwo polskie.
Obsługujesz komputer (pakiet biurowy MS Office) i czytasz dokumentację techniczną ze zrozumieniem.
Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:

Umiejętności analityczne, systematyczność.
Gotowość do pracy w godzinach : 8.00 – 16.00.
Prawo jazdy kat. B.
Znajomość języka angielskiego – technicznego.
Brak przeciwskazań medycznych do pracy na wysokości i w pomieszczeniach zamkniętych.
Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Umiejętność zarządzania personelem, egzekwowania zobowiązań i posiadania świadomości kosztów.
Uprawnienie kwalifikacyjne serii „ E” i „D” w zakresie eksploatacji do 1 kV lub gotowość ich zdobycia w zakresie obowiązków.
Znajomość systemów PLC mile widziana znajomość systemów HMI/SCADA.
Znajomość obsługi , naprawy maszyn i urządzeń, oświetlenia w zakresie automatyki przemysłowej, układów, systemów elektrycznych.
Znajomość obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej.
Dyspozycyjność i gotowość do szkoleń i pracy w pod presją czasu (utrzymanie ciągłości ruchu).
Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy jako elektryk –automatyk.
Posiadanie wiedzy z serwisu urządzeń np. CCTV,KD,SSP lub chęć jej pozyskania.
Znajomość programowania sterowników – podstawy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1 Etap : Uczestnictwo w pracach Zespołu związanych z budową i przygotowaniem do przejęcia. zrealizowanego przez Inwestora projektu ,współuczestniczenie w odbiorach przekazywanych. działających urządzeń i systemów etc. Udział w szkoleniach i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji i certyfikatów.
Współuczestniczenie w etapie sprawdzania wszystkich uruchamianych systemów i urządzeń.
Współuczestniczenie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i list kontrolnych w oparciu o DTR- producentów lub autoryzowanych serwisów.
Codzienna obsługa systemów i urządzeń, weryfikacja, parametryzacja, obsługa z zgodna DTR i wytycznymi. Monitorowanie pracy urządzeń i analizowanie zgłoszeń Operatorów CZT.
Nadzór lub przeprowadzanie serwisów urządzeń pod kątem elektrycznym i sterowania np. aktualizacja oprogramowania z wsparciem serwisu zewnętrznego.
Nadzór nad wykonywaniem prac, udział w odbiorach technicznych, określanie potrzeb w zakresie usług związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami urządzeń i systemów zamontowanych w tunelu.
Praca analityczna z systemami klasy SIEM po szkoleniu.
Wsparcie serwisów przy diagnozie problemów i usuwaniu awarii systemów.
Współpraca w obszarze zarządzania ruchem lub drogami z wyznaczonymi jednostkami w obszarach związanych z ruchem drogowym na rzecz bezpieczeństwa i ciągłości ruchu.
W przypadku powstania zagrożenia (zdarzenia drogowego) podejmowanie działań zgodne z właściwą procedurą, planem który został określony w Dokumencie Bezpieczeństwa Tunelu oraz współpraca z Policją i służbami Ratowniczymi przy likwidacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez asystowanie w operacji ze stanowiska dyspozytorskiego.
Współuczestnictwo w opracowaniu planu zadań remontowych w celu zapewnienia ciągłości pracy tunelu.
Komunikowanie się z użytkownikami dróg, interesariuszami, partnerami i współpracownikami przy użyciu szerokiej gamy rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi poprzez zarządzanie dokładnymi i aktualnymi informacjami.
Skuteczne, bezpieczne i terminowe koordynowanie działań z pracownikami na stanowiskach ds. utrzymania dróg oraz przedstawicielami firm utrzymaniowych, w celu usunięcia skutków zdarzeń drogowych oraz minimalizowanie opóźnień w ruchu.
Realizacja powierzonych zadań przełożonego lub właściwych służb skutecznie, bezpiecznie i terminowo.
Rejestrowanie, zapisywanie i przekazywanie informacji przy użyciu odpowiedniej technologii.
W porozumieniu z Kierownikiem wdrażanie ulepszeń w codziennej pracy.
Zastępowanie Kierownika Działu w czasie jego nieobecności.
Kandydatom oferujemy:

Umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy – po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
Pełny wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo,
Miejsce pracy: Zarząd Dróg Miejskich, 72-600 Świnoujście ul. Karsiborska,
Specyfikacja pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań,
Przewidywany termin zatrudnienia: 01 październik 2022 r.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

List motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art. 221 Kodeksu Pracy),
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

Złożą wszystkie wymienione dokumenty,
Spełnią wszystkie wymagania niezbędne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu ul. Wybrzeże Władysława IV 12 Świnoujście 72-600 pok. nr 9

z adnotacją: „Nabór na stanowisko Inspektora Tunelu w Świnoujściu”

w terminie do dnia 19.08.2022 roku do godz. 9.00 (decyduje data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu).

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

ZDM Świnoujście

Oceń ten atrykuł
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)Tunel w Świnoujściu w czasie ulewy, jak to wygląda w środku ? Film z tunelu po oberwaniu chmury


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

trzy × 3 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.