Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z harmonogramem, 19 lipca komisje rekrutacyjne szkół ponadpodstawowych podały do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. To tylko pierwsza część procesu rekrutacyjnego. W poniedziałek uczniowie dowiedzą się, kto został przyjęty do wybranej placówki.

Wielu rodziców ośmioklasistów ma wątpliwości, dlaczego w pierwszej części rekrutacji ich dzieci nie zostały zakwalifikowane do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu.

– Zgodnie z przepisami, absolwenci szkół podstawowych mogli złożyć dokumenty do trzech szkół ponadpodstawowych – wyjaśnia Edyta Sawicka, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Świnoujściu. – Większość absolwentów tak zrobiła, blokując w ten sposób możliwość dostania się do Liceum Ogólnokształcącego innym uczniom. Sytuacja jednak szybko się wyjaśni, ponieważ do 22 lipca zakwalifikowany kandydat musi potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej jednej placówki, zwalniając tym samym miejsce uczniom oczekującym. Dopiero na tej podstawie nastąpi ponowna reorganizacja i przyjęcie uczniów oczekujących – zgodnie z uzyskanymi w wyniku rekrutacji punktami. Lista kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostanie podana do publicznej wiadomości w poniedziałek, 25 lipca o godzinie 1200.

Gmina Miasto Świnoujście przygotowała wystarczającą ilość miejsc w publicznych placówkach ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 mamy 513 absolwentów szkół podstawowych, a liczba miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 wynosi 515.

Przygotowując się do przyjęcia tak zwanego „zwiększonego rocznika” w szkołach utworzono o jedną klasę więcej, w stosunku do roku ubiegłego. Powstały one w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki oraz zwiększono liczbę młodzieży w poszczególnych przyszłych klasach pierwszych w Zespole Szkół WZDZ w Świnoujściu. Ponadpodstawowe szkoły niepubliczne zaplanowały dla przyszłych pierwszoklasistów 116 miejsc.

Łączna liczba przygotowanych miejsc dla absolwentów szkół podstawowych, których jest 513 wynosi w Gminie Miasto Świnoujście 631.

Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I odbywa się na podstawie przeliczenia na punkty:
1.Wyników egzaminu ósmoklasisty
2.Ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
3.Dodatkowych osiągnięć kandydata

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News