Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to jest i co powinna zawierać?

Budowa domu, bloku, stacji paliw, czy wysypiska śmieci, to inwestycje, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W takim przypadku niezbędne jest przygotowanie dokumentu, który przedstawi założenia planowanej inwestycji i jej wpływ na środowisko. Czym jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i co powinna zawierać?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co to jest?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia KIP to dokument, który w sposób kompleksowy przedstawia założenia planowanej inwestycji. Jest to także podstawa do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna w procesie przygotowywania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Taki dokument musimy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie na podstawie KIP-u Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Regionalny/Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wyda postanowienie o zakresie raportu oddziaływania na środowisko. W nim natomiast wskaże między innymi metody dalszych badań  i analiz środowiskowych, lub też wyda postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kiedy wymagana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia?

To, czy potrzebny będzie nam KIP, zależy od rodzaju planowanej inwestycji. Szczegółowy podział przedsięwzięć, które mogą potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (a to w takich przypadkach wymagany jest KIP) znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Co powinien zawierać KIP?

Zakres informacji, które powinny się znajdować w KIP, jest dokładnie określony w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Co ważne, jest to kompleksowy dokument, więc zakres wymaganych informacji jest szeroki. Z tego względu przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia warto zlecić specjalistom. Co znajdziemy w gotowym dokumencie?

Między innymi rodzaj, cechy, skalę oraz położenie inwestycji; dokładną powierzchnię zajmowanej nieruchomości oraz obiektu budowlanego, a także dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. W KIP nie może także zabraknąć informacji o ryzyku wystąpienia poważnej awarii bądź katastrofy naturalnej i budowlanej oraz rozwiązaniach, które będą chronić środowisko naturalne.

 

 

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News