Atrakcyjny teren do zagospodarowania w porcie Szczecin

 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA poprzez realizowane inwestycje w porcie Szczecin stawia na stałe zwiększanie obsługi szerokiej gamy ładunków. Maksymalizuje tym samym potencjał pogłębionego do 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Spółka opublikowała właśnie ogłoszenie, w którym zaprasza zainteresowanych dzierżawą terenów położonych w porcie Szczecin na Półwyspie Ostrowa Grabowskiego do składania wyrazów zainteresowania w zakresie zagospodarowania i obsługi nowych terenów inwestycyjnych.

Nowy teren inwestycyjny to blisko 44,6 ha powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowobudowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego. Planuje się, że będą one dostępne dla inwestorów od 2023.

Nowe tereny inwestycyjne położone na Półwyspie Ostrowa Grabowskiego to największy obszar pod przyszłe inwestycje w szczecińskim porcie, który ma znakomitą lokalizację, łączącą transport morski i śródlądowy oraz funkcje przemysłowe. Jest dogodnie skomunikowany ze szlakami transportowymi województwa. Odległość od centrum Szczecina wynosi tylko 3,0 km poprzez ulice: Logistyczną, Hryniewieckiego i Gdańską. Tereny posiadają bezpośrednie połączenie poprzez ulice: Logistyczną i Hryniewieckiego z drogą krajową nr 10 w dzielnicy Międzyodrze-Szczecin. Bezkolizyjne połączenie gwarantuje swobodny dostęp do pozostałych szlaków tranzytowych województwa (DK10, S3, A6) w kierunku Wrocławia, Poznania, Gdańska, Berlina, czy też przejść granicznych w Lubieszynie i Kołbaskowie oraz międzynarodowego lotniska w Goleniowie, oddalonego o 30 km.

Ostrów Grabowski, obejmuje tereny położone w części centralnej oraz zachodniej, od strony Kanału Dębickiego. Obecnie funkcjonuje tam nabrzeże Fińskie, przeznaczone do obsługi skonteneryzowanych ładunków drobnicowych o zdolności przeładunkowej na poziomie 200.000 TEU/rok. Kolejnym nabrzeżem, będącym w fazie realizacji, jest nabrzeże Norweskie o projektowanej głębokości technicznej 12,5 m i łącznej długości 300 m, stanowiące przedłużenie nie tylko linii cumowniczej nabrzeża Fińskiego, ale również układu szyn poddźwigowych dla suwnic kontenerowych.

Położenie Ostrowa Grabowskiego, pomiędzy obecnie eksploatowaną drobnicową częścią portu, a zmodernizowanym torem wodnym, to ponad 3 km projektowanej linii cumowniczej. Stwarza to idealne warunki dla lokalizacji terminali przeładunkowo-składowych wykorzystujących zwiększoną do 12,5 m głębokość toru.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem aplikacyjnym dostępne są pod linkiem: https://tiny.pl/9bl8s

 

 

Marynarka Wojenna – BALTOPS 22

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News