Pracowali nielegalnie

Zatrudnienie 70 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy zakończyli kontrolę w koszalińskiej firmie wyrobów metalowych. 18 osób pracowało nielegalnie.

Cudzoziemcy kierowani byli do pracy w różnych rejonach kraju, wykonywali m. in. czynności związane z obsługą maszyn, wózków widłowych i linii produkcyjnej.

Funkcjonariusze stwierdzili, że nielegalność pracy 18 cudzoziemców wiązała się z brakiem wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy. Dodatkowo w 10 przypadkach powierzona została im praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu oraz na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Strażnicy graniczni ustalili, że pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Zarówno wobec pracodawcy, jak i cudzoziemców Straż Graniczna wniesie do sądu wnioski o ukaranie.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News