Świnoujscy radni wciąż na zdalnym – dziś LXIV sesję Rady Miasta Świnoujście.

Przewodnicząca Rady Miasta Świnoujście Elżbieta Jabłońska zwołuje LXIV sesję Rady Miasta Świnoujście. Początek o godz. 9.00. Radni będą obradować w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Poniżej publikujemy projekt porządku obrad oraz terminy posiedzeń stałych komisji rady.

Projekt porządku obrad

Sprawy regulaminowe.
Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Świnoujście w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na Budżet Obywatelski 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Osiedle Posejdon”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej ul. Portowej.
Zapoznanie ze:
a) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXII/172/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2024,
b) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXXII/289/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania,
c) sprawozdaniem za rok 2021 z wykonania Uchwały nr XXII/169/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2029.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świnoujściu.
Zapoznanie:
a) z oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Świnoujście za rok 2021,
b) z raportem z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Świnoujście za rok 2021,
c) ze sprawozdaniem z Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2016-2026 za rok 2021,
d) z informacją o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
Zamknięcie obrad.

 

 

Świnoujście – Dwa lata sesji zdalnej – A Przewodnicząca Jabłońska wciąż sobie nie radzi z prowadzeniem obrad

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News