Świnoujście – Przejazd Krzywa – Mazowiecka ma być gotowy do końca maja.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej
Przejazd Krzywa – Mazowiecka ma być gotowy do końca maja. W tym samym czasie wykonawca ma również zakończyć prace na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do Grodzkiej.

Pozostanie do położenia ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni oraz prace związane ze stałą organizacją ruchu. W tej chwili przejezdny (bez ostatniej warstwy asfaltu) jest już odcinek od granicy do ulicy Wielkopolskiej.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej począwszy od granicy Świnoujście-Garz do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada podzielona jest na etapy. Na pierwszym (od granicy) gotowe są oświetlenie i kanalizacja deszczowa, konstrukcja nawierzchni. Wykonawca ma jeszcze do położenia ostatnią warstwę ścieralną asfaltu na jezdni i dokończyć nawierzchnię chodników oraz zjazdy. Termin zakończenia to koniec czerwca 2022.
Drugi etap obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Krzywą do ulicy Nowokarsiborskiej. W tej chwili na 310 metrach (cały odcinek ma 1000 m) gotowa jest konstrukcja jezdni (bez warstwy ścieralnej) oraz nawierzchnia chodnika na 150 metrach i zatoki autobusowe. Trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. To właśnie z nimi wykonawca miał najwięcej problemów i z tego powodu wystąpił o wydłużenie terminu zakończenia całej inwestycji do 15 października 2022. Do końca maja ma być gotowy fragment tego odcinka pomiędzy ulicami Krzywą a Odrowców.

Trzeci etap to odcinek od skrzyżowania z ulicą Nowokarsiborską do ulicy 11 Listopada. Tu także prace związane z wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej są na ukończeniu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie konstrukcji jezdni.

Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej to jedna z większych drogowych inwestycji w tej chwili w mieście (prawie 2 km). Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania, wykonane nowe odwodnienie i oświetlenie pasa drogowego oraz zagospodarowany zielenią pas drogowy, chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa. Powstanie nowa infrastruktura podziemna (gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna) i zatoki autobusowe. Na odcinku przy granicy jezdnia została wzmocniona i poszerzona z 5,5 do 6,5 m. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w tym roku.

Koszt przebudowy to niemal 35 mln złotych. Miastu udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg VA w wysokości 3 mln 981 tys. euro.

Wykonawcą jest firma PRD Nowogard, która wygrała przetarg.
BIK UM Świnoujście

Related posts

Świnoujście. Filmowcy wrócą na wyspy

Świnoujście. 333. anielski parkrun

Świnoujscie. Prognoza pogody dla Świnoujścia na 20 lutego 2024