Zawróceni do portu po kontroli Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej 20 marca zawrócili do portu jednostkę rybacką z czteroosobową załogą na pokładzie. Podczas kontroli u trzech załogantów stwierdzono brak wymaganych świadectw przeszkolenia.
Polskie obszary morskie patrolowała jednostka pływająca SG-311 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej. Na Zatoce Gdańskiej funkcjonariusze postanowili skontrolować kuter rybacki, na którym przebywały cztery osoby. Jak się okazało, trzy z nich nie miały obowiązkowych świadectw przeszkolenia z zakresu indywidualnych technik ratunkowych i przeciwpożarowego. Dowódca SG-311 nakazał jednostce zawrócić do portu w Helu i zakazał dalszej żeglugi do czasu uzupełnienia braków w przeszkoleniu. Poinformował również, że w związku ze stwierdzonymi uwagami do administracji morskiej trafi wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Straż Graniczna

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News