Jest już wzór wniosku – 40 zł na przyjętego uchodźcę

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom

Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
§ 2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News