Utworzono stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Świnoujście do spraw współpracy ze społecznością ukraińską

Dziś w Urzędzie Miasta Świnoujście rozpoczął pracę Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw współpracy ze społecznością ukraińską.

– Na to stanowisko powołałem pełną energii, kreatywną osobę – panią Liliię Kotsiubę-Tkach – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.
Liliia Kotsiuba-Tkach przyjechała do Polski w 2015 roku. Ma wykształcenie wyższe, w kierunku psychologii, dobre kontakty z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim pomysły i chęci, jak pomóc obywatelom swojej Ojczyzny, którzy uciekli do Świnoujścia przed wojną. Dotąd działała w świnoujskim wolontariacie, pracowała w handlu, a w Ukrainie aktywnie wspierała Czerwony Krzyż. W ubiegłym tygodniu zorganizowała pierwsze spotkanie ze społecznością ukraińską w sali MDK, na które przyszło około 150 osób.
– To był udany start, ale przede mną sporo wyzwań – mówi Liliia Kotsiuba-Tkach, Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw współpracy ze społecznością ukraińską. – Chciałabym docierać do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Świnoujściu. Oni teraz potrzebują informacji na temat działania szkół, przedszkoli, zajęć pozalekcyjnych, świetlic środowiskowych. Chciałabym pomóc zorganizować kursy języka polskiego dla dzieci, by miały łatwiejszy start. Obecnie bardzo stresują się w szkołach, bo nie mogą porozumieć się płynnie ze swoimi rówieśnikami. Zbieram doświadczenia z innych ośrodków, mam kontakt z konsulatem, stowarzyszeniami. Wszystkie dobre rozwiązania będę chciała wdrożyć również i u nas.
Kontakt do pełnomocnika:
mail: pelnomocnikukraina@um.swinoujscie.pl
Zakres zadań pełnomocnika:
– organizacja relacji samorządu ze społecznością ukraińską
– wsparcie nowo przybyłych obywateli Ukrainy w integracji z lokalnym środowiskiem
– reprezentowanie obywateli Ukrainy w instytucjach rynku pracy
– pomoc w organizacji opieki dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej
– koordynacja współpracy lokalnych organizacji pozarządowych ze społecznością ukraińską w Świnoujściu

Tekst: BIK UM Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News