Foto. Daniel SZYSZ

Informacja o nadawaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do RP od 24.02.2022 r.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. będą mogli uzyskać nr PESEL. PESEL będzie nadawany od środy 16 marca 2022 r. w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce. Dokument będzie miał formę mobilną, ale każda osoba otrzyma papierowe potwierdzenia nadania numeru. Dzięki temu Ukraińcy i Ukrainki będą mogli załatwić sprawy urzędowe, podjąć legalnie pracę w Polsce, kontynuować naukę w szkołach i uczelniach. Oprócz tego uzyskują oni dostęp do opieki zdrowotnej.

Do Urzędu Miasta Świnoujście będziemy Państwa wzywać telefonicznie. Prosimy nie przychodzić bez umówienia. Pracownicy urzędu będą dzwonić na numery kontaktowe podane przez Państwa podczas rejestracji w Urzędzie Miasta i zapraszać na konkretny termin. Kolejność umawiania będzie zależała od daty przybycia do Świnoujścia. Podczas umawiania udzielimy wszelkich informacji, co będzie potrzebne do nadania nr PESEL.

Інформація про присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули до Республіки Польща з 24 лютого 2022 року.

Громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з України з 24 лютого 2022 року, зможуть отримати номер PESEL.

PESEL буде видаватися з середи, 16 березня 2022 року в будь-якому міському/гмінному офісі Польщі. Документ буде мобільним, але кожна особа отримає паперове підтвердження про присвоєння номера PESEL. Завдяки цьому українці та українки зможуть вирішувати офіційні питання через Інтернет, почати легально працювати в Польщі, продовжити навчання у школах та університетах. Крім того, вони отримують доступ до медичної допомоги.

Ми зателефонуємо до Свіноуйської ратуші за тел. Будь ласка, не приходите без запису. Співробітники офісу зателефонують за контактними телефонами, вказаними вами під час реєстрації в Ратуші, і запросять на певну дату. Порядок запису на прийом залежатиме від дати прибуття в Свіноуйсьце. Під час запису на прийом ми надамо вам всю інформацію, яка вам знадобиться, щоб призначити номер PESEL.

Jarosław Jaz

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

Urząd Miasta Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News