Wyższe wynagrodzenia pracowników samorządowych

Zakończyły się analizy dot. regulacji płac dla pracowników miejskich jednostek komunalnych.

Zgodnie z zapowiedziami otrzymają oni podwyżki w wysokości 210 zł brutto. Oprócz tego dodatkowe środki w wysokości 3 mln zł trafią dla pracowników sfery społecznej.

Regulacja wynagrodzeń obejmie w sumie ok. 7,5 tysiąca etatów.

Na dodatkowo podwyższone uposażenie mogą natomiast liczyć pracownicy sfery społecznej, którzy m.in.: świadczą pracę socjalną, wykonują czynności opiekuńcze, realizują zadania wychowawcze i asystenckie. Chodzi m.in.: o osoby zatrudnione w jednostkach takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Zespół Żłobów Miejskich czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Szczegółowym rozdysponowaniem środków zajmą się dyrektorzy poszczególnych jednostek. Podwyżkami w sferze społecznej zostanie objętych łącznie ok. 800 etatów.

W sumie regulacja wynagrodzeń to koszt 23 mln zł. Powyższe regulacje nie kończą procesu związanego z poszukiwaniem możliwości kolejnych podwyżek.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Doradca Klienta Świnoujście Firma: MediaExpert Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News