FAJERWERKI A BEZPIECZEŃSTWO – BĄDŹMY OSTROŻNI I ROZWAŻNI

Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Tym, którzy nie mogą obyć się bez fajerwerków przypominamy podstawy ich bezpiecznego użycia.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Nie ma jednak roku, aby w tym czasie nie doszło poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że są to materiały wybuchowe – muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące takie wyroby i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem.

Pamiętajmy:

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego
Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom
Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych
Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.
Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń
Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się
Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowym
Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania
Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych i trzeźwych osób
Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki
Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne
W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych
Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało
ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY!

ROZWAŻ, CZY FAJERWERKI SĄ NAPRAWDĘ NIEZBĘDNE DO ŚWIĘTOWANIA? MY PREFERUJEMY MODĘ NA ICH NIEUŻYWANIE – WSZYSTKIE ZWIERZĘTA ŻYJĄCE WOKÓŁ NAS BĘDĄ WDZIĘCZNE :)))

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News