Szczecin szuka oszczędności

Miasto ogranicza wydatki na współpracę ze stowarzyszeniami i związkami. Chodzi o organizacje, których aktywność nie przekłada się na faktycznie działania lub nie przynosi wymiernych korzyści Szczecinowi. Decyzja pozwoli zaoszczędzić ok. 125 tys. zł w skali roku.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta radni zdecydowali o wystąpieniu Gminy Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia Europejskiego Gotyku Ceglanego. Powodem był fakt, że cele związane z promocją i rozpoznawalnością zabytków architektury gotyckiej Szczecina zostały osiągnięte, a ich kontynuacja możliwa jest do realizacji w innych formułach i przy znacząco niższych kosztach.

Z uwagi na konieczność znaczącego obniżenia wydatków bieżących w budżecie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w roku 2022 oraz w latach kolejnych, na sesję Rady Miasta w dniu 14 grudnia br. zostaną skierowane projekty uchwał w sprawie wystąpienia z następujących organizacji:

– Międzynarodowy Związek Hanzy z siedzibą w Lubece,
– Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,
– Związek Miast i Gmin Morskich,
– Zachodniopomorska regionalna Organizacja Turystyczna
– Stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Decyzje o wystąpieniu z ww. stowarzyszeń i związków zapadnie 14 grudnia br. podczas sesji Rady Miasta

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin


Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News