W najbliższy poniedziałek, tj. 25 października br., wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej.

W związku z pracami nocnymi, które prowadzone będą w godzinach 22:00-6:00, w dniach 25-30 października br., jezdnia północna estakady (kierunek do Centrum Miasta) będzie zamykana na czas robót. W tych godzinach ruch w kierunku Centrum będzie kierowany na jezdnię wspomagającą ul. Gdańskiej biegnącą obok estakady. W dalszym ciągu będzie funkcjonować przejazd przez torowisko tramwajowe i ruch odbywać się będzie też po jednym pasie jezdni południowej.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

Najważniejszą częścią tego zadania, jest przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa, również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe.Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Koszt prac to ponad 44 mln zł. Generalnym Wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News