Oto zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2022

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców Świnoujścia do budżetu obywatelskiego 2022. Wszystkie zakwalifikowały się do realizacji. Ich koszt wyniesie niemal 2,7 mln złotych.

– Dziękuje wszystkim mieszkańcom za oddane głosy – mówi Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz. – Oddano 1357 głosów na projekty inwestycyjne oraz 1416 głosów na projekty miękkie, zainteresowanie było więc spore. To dowód, że świnoujścianom zależy na naszym mieście i jego rozwoju. Do ósmej edycji budżetu obywatelskiego zakwalifikowały się bardzo ciekawe projekty. Dziękuję wnioskodawcom i wszystkim zaangażowanym w ich powstanie.

Suma kwot projektów „twardych” zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2022 wynosi 2 418 350 zł, zaś projekty „miękkie” to koszt 227 400 zł.

Opisy poszczególnych projektów

Projekty twarde

TECHNIKA DLA ZDROWIA – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem

Zakup sprzętu medycznego i oprogramowania dla zapewnienia szybkości oraz skuteczności działania służb medycznych w sytuacjach szybkiej diagnostyki pacjenta obłożnie chorego, reanimowanego lub znieczulonego podczas zabiegu. Poprawa bezpieczeństwa medycznego pacjentów szpitala podczas zabiegów resuscytacyjnych i znieczuleń. Zakup mobilnego cyfrowego aparatu RTG, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia do kompresji klatki piersiowej przy reanimacji oraz holterów ciśnieniowych EKG.

PRZYSTAŃ ZABAWY – sala aktywności dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu

Projekt ma na celu utworzenie nowoczesnej sali zabaw i wypoczynku dla uczniów klas 1-3. Utworzenie przestrzeni rozrywki w istniejącym pomieszczeniu, poprzez przearanżowanie zyska nowy wymiar, zastosowanie dopasowane do potrzeb psycho-rozwojowych dzieci. Zaplanowano drobne prace ogólnobudowlane oraz doposażenie sali w sprzęt służący rekreacji, aktywności i wyciszeniu dzieci.

„ISKRA ŻYCIA” – publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie – AED

W ramach projektu planowany jest zakup urządzeń AED i umieszczenie ich w miejscach użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, autobusy Komunikacji Miejskiej, obiekty sportowe i kultury. Zakup AED ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców miasta szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Przywrócenie w ciągu 4 minut akcji serca może uchronić poszkodowanego od nieodwracalnych zmian w mózgu, a użycie AED w ciągu 2 minut od zatrzymania pracy serca – zwiększa szanse poszkodowanego o 70% na przeżycie.

PLAC AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ – OCR od Juniora do Seniora

Projekt ma na celu umożliwienie organizowania zawodów OCR, stworzenie miejsca wypadowo-treningowego dla pobliskich drużyn sportowych OCR, a także stworzenie własnej drużyny sportowej OCR reprezentującej miasto. Ważnym elementem przedsięwzięcia są alternatywne zajęcia wychowania fizycznego oraz międzypokoleniowe miejsce spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny. Zakup i instalacja urządzeń infrastruktury sportowej w postaci przeszkód i bram przeszkodowych.

Projekty miękkie

HARMONIA W PRACY, HARMONIA WE MNIE. STOP WYPALENIU ZAWODOWEMU

Zorganizowanie dwudniowych warsztatów wyjazdowych dla osób czynnych zawodowo pracujących w instytucjach i firmach na terenie miasta prowadzonych przez psychologów. Głównym tematem zajęć będzie syndrom wypalenia zawodowego powstałego w wyniku przeciążenia emocjonalnego oraz fizycznego powodowanego przez stres. Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, odbędą spotkania z psychologiem i odnajdą spokój w życiu zawodowym i osobistym. Realizacja dla 45 uczestników biorących udział w pięciu grupach, w ramach kilkugodzinnych zajęć. Zakup gadżetów relaksujących i książek.

RATUJEMY UCZĄC

Zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji oraz poszerzanie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Spotkania z seniorami/słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (ok. 200 osób), dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczniami w szkołach ponadpodstawowych (900 osób), a także szkoleniowy obóz sportowy dla 15 osób oraz uzyskanie przez 15 osób dodatkowych kwalifikacji w postaci kursów: kurs ratownika i pomocy przedmedycznej wraz z obsługą defibratora. Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie miasta, jak również korzystających z obszarów wodnych.

ZDROWIE NA WYSPACH

Projekt ma na celu edukację na temat nie marnowania jedzenia i wykorzystania funkcjonującej w mieście jadłodzielni. Zachęcenie mieszkańców do dbania o własne zdrowie. Pokazanie jaki wpływ ma zdrowe odżywanie, kondycja fizyczna i psychiczna. Zapoznanie mieszkańców miasta z piramidą zdrowia. Zorganizowanie festynu o tematyce zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców miasta.

INFOLINIA – WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

COVID-19 wpłynął negatywnie na życie wielu mieszkańców- zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wirus spowodował stres, niepokój i poczucie bezradności, co wpłynęło negatywnie na rozwój społeczny osób młodych. Priorytetem w tym zakresie jest szeroka oferta wsparcia psychologicznego mieszkańców poprzez pomoc udzielaną telefonicznie lub online. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie są gotowe na bezpośredni kontakt ze specjalistą, a także dla osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami.

A JOURNEY TO THE GREAT UNKNOWN – PODRÓŻ W WIELKĄ NIEZNANĄ – anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 1

Projekt ma na celu utworzenie nowoczesnej czytelni językowej dla uczniów klas 4-8, która będzie miejscem odpoczynku i poszerzania kompetencji językowych. Korzystanie z zasobów czytelni językowej umożliwi uczniom systematyczne ćwiczenie porozumiewania się w języku angielskim poprzez cykliczne dyskusje nad danym tekstem literackim przy wsparciu nauczyciela. Zakup mebli, miniwieży do audiobooków, aktualnych pozycji literackich i multimedialnych.

JĘZYKI OBCE DLA KAŻDEGO (angielski, niemiecki, hiszpański)

Nauka języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego w stopniu podstawowym, przeznaczone dla osób dorosłych. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie możliwości lepszej komunikacji w naszym mieście jako ośrodka turystycznego, transgranicznego oraz portowego. Ukończenie zajęć poszerzy horyzonty językowe, jak również wpłynie na poprawę pamięci i koncentracji.

KINO LETNIE NA WYSPIE

Projekt dedykowany jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych spędzających lato w Świnoujściu. Organizacja kina familijnego połączonego z piknikiem rodzinnym odbywać się będzie w soboty w lipcu i sierpniu. Pokaz filmowy zorganizowany będzie za pośrednictwem profesjonalnej firmy zapewniającej sprzęt, obsługę oraz licencję filmową, nagłośnienie, transport sprzętu, sprzątanie po projekcji i wynajem leżaków. Projekt pozwala na nieodpłatny dostęp do szeroko pojętej kultury.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News