Węzeł Głębokie – zakończenie robót budowlanych

W dniu dzisiejszym, firma STRABAG zgłosiła zakończenie robót budowlanych na Węźle Głębokie. To oznacza, że inwestycja została ukończona na dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy.

W ramach inwestycji wykonana została pętla tramwajowo-autobusowa z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym. Wybudowane zostało nowe rondo oraz przebudowano ulice dojazdowe do ronda – fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstał parking park&ride. Wykonano również nasadzenia zieleni.

Do czasu pełnego przekazania inwestycji do użytkowania, mogą być prowadzone jeszcze drobne prace porządkowe. W listopadzie wykonane zostaną ponadto nasadzenia 50 drzew.

Inwestycja w liczbach:

powierzchnia chodników – 3 784 m2;
powierzchnia mas bitumicznych – 15 800 m2;
długość dróg – 2,5 km;
długość dróg manewrowych – 660 m;
długość dróg na parkingu leśnym – 450 m;
długość chodników – 1,2 km;
długość ścieżek rowerowych – 2,5 km;
długość torowisk – 663 m toru pojedynczego;
długość sieci trakcyjnej – 1,67 km;
wylano 9 320 m3 betonu;
długość ułożonych rur – 7 920 mb;
długość ułożonych kabli – 16 600 mb;
ponadto w ramach prac ziemnych wykopano 20 361 t ziemi, oraz wykonano nasypy, do których użyto 16 390 t ziemi.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Piotr Zieliński

Rzecznik prasowy

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.


Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News