Boisko przy IX LO gotowe

Zakończyła się budowa boiska sportowego przy IX Liceum Ogólnokształcącym.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Zadanie obejmowało budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) o wymiarach 27x44m z piłkochwytami. Pracami objęte były ponadto instalacje elektryczne i teletechniczne, przebudowana została kanalizacja deszczowa, zainstalowano oświetlenie. W ramach zagospodarowania terenu wyremontowano ogrodzenie, przebudowano ciągi piesze, zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Prace obejmowały również zagospodarowana zieleni.

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Wykonawcą była firma SOLID-STET SP. Z O. O.. Koszt prac to ponad 1,3 mln zł. brutto. Nadzór nad realizacją sprawowało Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.

*Fot. Urząd Miasta Szczecin

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News