Węzeł Łękno – wieści z budowy #29

W minionych dniach prowadzone były prace przy układaniu mas bitumicznych w ciągu Al. Wojska Polskiego. W najbliższy piątek, częściowo zostanie udrożniona dla ruchu al. Wojska Polskiego w rejonie prowadzonej inwestycji.

Fot. UM Szczecin

W piątek 15 października br. w ciągu dnia, wykonawca udrożni częściowo przejazd al. Wojska Polskiego. W kierunku do Centrum dostępne będą dwa pasy ruchu. Z uwagi na to, że w dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe, należy spodziewać się utrudnień w ruchu i zmian zachodzących w sposób dynamiczny w obszarze obiektu i ciągu al. Wojska Polskiego. Jezdnia w kierunku do Głębokiego może być zawężana do jednego pasa ruchu. Z ruchu w dalszym ciągu będą wyłączone relacje z ul. Traugutta i Zaleskiego. Powrotu autobusu linii 67 na ciąg ul. Traugutta należy się spodziewać w okresie przed dniem Wszystkich Świętych.

Fot. UM Szczecin

Na terenie inwestycji w minionych dniach prowadzone były m.in. prace brukarskie na parkingu przy ul. Jasienicy, prace w obrębie wiaduktów (wykonywana była prefabrykacja konstrukcji stalowych balustrad murów oporowych i schodów), roboty kanalizacyjne w ciągu obwodnicy i jednej z łącznic. W ramach zagospodarowania terenu wykonywano nasadzenia zieleni przy al. Wojska Polskiego i Fałata.

Fot. UM Szczecin

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Fot. UM Szczecin

Całkowity koszt prac to ok. 140 mln zł brutto. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Piotr Zieliński

Rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News