Bieg na dystansie 1 mili z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 8 października 2021 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego Maraton na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą : „Bieg na dystansie 1 mili z okazji Dnia Niepodległości”. Termin realizacji zadania: od 21.10.2021 do 30.11.2021 roku.

Oferta znajduje się do wglądu w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 20.10.2021 roku. w Wydziale Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2a, tel. 91-321 39 94, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Info UM

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News