Świnoujście – 1400 miejsc postojowych na parkingach kubaturowych – skąd miasto weźmie na to fundusze ??

Na powyższej mapie pokazane są planowane lokalizacje parkingów kubaturowych, zgodne z planem zagospodarowania lub uzyskanymi warunkami zabudowy.
Przykładowe wizualizacje planowanych parkingów kubaturowych na terenie Świnoujścia zaprezentowano poniżej. Jedna z lokalizacji parkingu przewidziana jest przy ulicy Rybaki na ok. 320 miejsc postojowych.
Koncepcja Biura „UrbanPRO Wojciech Kozłowski”
Przykładowe wizualizacje planowanych parkingów kubaturowych na terenie Świnoujścia zaprezentowano poniżej. Jedna z lokalizacji parkingu przewidziana jest przy ulicy Rybaki na ok. 320 miejsc postojowych.
Koncepcja Biura „UrbanPRO Wojciech Kozłowski”
Parking przy ul. Kołłątaja (obok Zielonego Rynku) na ok. 320 miejsc postojowych
Koncepcja Biura „UrbanPRO Wojciech Kozłowski”
Parking przy ul. Kołłątaja (obok Zielonego Rynku) na ok. 320 miejsc postojowych
Koncepcja Biura „UrbanPRO Wojciech Kozłowski”
Parking przy ul. Barlickiego – 108 miejsc postojowych
Koncepcje wykonało Biuro projektów „COMPONO” sp. z o.o.
Parking przy ul. Uzdrowiskowej – 300 – 350 miejsc postojowych
Koncepcja Biura ABC, Świnoujście
Parking w kwartale między ulicami: Piłsudskiego, Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Piastowskiej w Świnoujściu – ok. 100 – 180 mp

Dzięki wybudowaniu parkingów kubaturowych zwiększy się w przyszłości ilość miejsc postojowych, odpowiednio do rosnącego zapotrzebowania.

Czy budowa budynków parkingowych jest ekonomicznie opłacalna?

Miasto w roku 2015 przeprowadziło analizę kosztów budowy parkingów kubaturowych dla dwóch lokalizacji przy ul. Dąbrowskiego oraz przy ul. Uzdrowiskowej oraz ich ekonomicznej opłacalności. W ramach przeprowadzonej analizy przewidziano wówczas wartość inwestycji realizowanych w formie tradycyjnej:

Lokalizacja przy ul. Dąbrowskiego (założono 150 mp.) – koszt budowy ponad 8,6 mln zł.,
Lokalizacja przy ul. Uzdrowiskowej (założono 300 mp.) – koszt budowy ok. 15,8 mln zł.
Niestety, wynik ekonomiczny okazał się na tyle niekorzystny, że Miasto byłoby zmuszone dopłacać znaczne kwoty do utrzymania tych garażowców, nawet ok. 0,5 mln zł rocznie do jednego parkingu. Biorąc pod uwagę dzisiejszy wzrost cen surowców koszt budowy będzie większy. Od kilku lat bez powodzenia szukamy inwestorów prywatnych. Dlaczego? Prawdopodobnie inwestorzy prywatni mają zapewniony portfel przedsięwzięć na najbliższy okres, stąd nie są zainteresowani tego typu inwestycją, która ma wydłużoną stopę zwrotu zysku w stosunku do innych inwestycji mieszkaniowych czy hotelowych. Jest to też ryzykowana inwestycja co do obłożenia miejsc, szczególnie w skali całego roku. Jest szansa, że ta sytuacja się zmieni. Widoczne jest coraz większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów dzierżawą lub zakupem gruntów pod tego typu inwestycje. Udało się wyłonić takich inwestorów dla parkingów przy ul. Dąbrowskiego oraz ul. Uzdrowiskowej.

Obecnie trwają procedury przetargowe na oddanie w dzierżawę niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na realizację parkingów wielopoziomowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a następnie zarządzanie obiektem, położonych przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Piastowskiej.

Dlaczego nie ma parkingu wielopoziomowego w dzielnicy Nadmorskiej?

Ponieważ występują tam duże ograniczenia narzucone przez organy środowiskowe oraz sprzeciw społeczny dotyczący wycinki drzew. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację dwóch parkingów wielopoziomowych w rejonie ulic: Zdrojowej i Uzdrowiskowej. Obie działki są mocno zalesione. Ponadto parking przy ul. Zdrojowej wymaga budowy drogi dojazdowej, tj. projektowanej obecnie ulicy Nowojachtowej. Obecna ulica Chrobrego nie ma odpowiedniej przepustowości i przebiega przez sam środek zabytkowego Parku Zdrojowego. Biorąc powyższe pod uwagę ruch samochodowy przez ulicę Chrobrego należy ograniczyć a nie powiększać.

Należy też podjąć decyzję, czy w ogóle do dzielnicy nadmorskiej kierować samochody? Może trzeba ruch turystyczny zatrzymać na obrzeżach miasta, a stamtąd dowozić turystów do hoteli autobusami lub innymi zorganizowanymi środkami transportu wzorem innych podobnie turystycznych miast? Takie rozwiązanie ma niewątpliwie wiele zalet, ogranicza do minimum ruch samochodowy w uzdrowiskowej dzielnicy nadmorskiej i w ogóle w mieście, wypełnia zalecenia zachowania statusu strefy uzdrowiskowej. Ma też zagrożenia – rozwiązanie powinno być uzgodnione z przedsiębiorcami prowadzącymi tam działalność, obawiającymi się o utratę klientów oraz generowanie kosztu związanego z ich dowożeniem.

Opinie od Państwa w zakresie wyżej poruszonej problematyki pomogą naszemu samorządowi zdecydować o wyborze koncepcji transportu, komunikacji i ruchu w Świnoujściu. To poważne przedsięwzięcia, dlatego warto podzielić się swoim poglądami na ten temat i wyrazić swoją opinię.

W najbliższym czasie musimy wspólnie podjąć decyzję kierunkową, wynikającą z koncepcji zarządzania ruchem w mieście, gdzie przedstawione zostały trzy scenariusze: nie ingerujemy w ruch samochodowy, ingerujemy częściowo, wprowadzając ograniczenia dla samochodów (wariant zrównoważony) czy też ingerujemy bardziej zdecydowanie, tworząc jak najwięcej stref wyłączonych z ruchu samochodowego. Dopiero potem będą realizowane szczegółowe rozwiązania, w tym w zakresie lokalizacji parkingów.

Do ostatniego dnia września działa specjalna skrzynka mailowa: konsultacje@um.swinoujscie.pl, gdzie nadal mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi, komentarze, pomysły i propozycje rozwiązań. Dodatkowo swoje opinie mogą Państwo wrzucać do niebieskiego pudełka z napisem Konsultacje społeczne, które znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego 1/5.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News