Foto. UM

Prezydent Miasta Świnoujście informuje o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP Urzędu Miasta Świnoujście, w zakładce „Tablica Ogłoszeń”, pod adresem”: http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/537/32328/infromacja-prezydenta-miasta-swinoujscie-o-zamieszczeniu-wniosku-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-biuletynie-informacji-publicznej-miasta-swinoujscie-polegajacej-na-budowie-dwoch-budynkow-mieszkalnych-wielorodzinnych-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-i-drogowa-na-nieruchomosci-przy-ul-modrzejewskiej-22-w-swinoujsciu-na-dz-nr-228-4-215-4-274-4-obreb-0012-warszow wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na „budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej 22 w Świnoujściu”.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres: Prezydent Miasta Świnoujście, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub na adres wua@um.swinoujscie.pl w terminie do dnia 09 sierpnia 2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia wniosku, którego dotyczy.

WUiA UM Świnoujście

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News