Kary finansowe dla niezaszczepionych?! To najnowszy pomysł profesora Włodzimierza Guta. „Uważam, że należy stworzyć taki system, w którym każdy ponosi odpowiedzialność za siebie. I to jest najprostsza metoda – jeśli wybierasz określony styl życia, to ponosisz tego pełne konsekwencje. Czy to oznacza, że niezaszczepiony ma płacić za leczenie, gdy zachoruje na COVID-19? Nie, nie! Broń Boże! Tylko niech wypłaci odszkodowania tym, których zarazi!” – mówił profesor Gut. W sprawie segregacji sanitarnej uzupełnił, że „nie wszyscy muszą chodzić do restauracji”.

Zakończmy to szaleństwo! Walczymy o procedowanie projektu ustawy Konfederacji #StopSegregacjiSanitarnej, który jest blokowany przez polityków PiS, KO, Lewicy i PSL. Nasz wniosek o nadanie mu numeru druku i dodanie do porządku obrad został ODRZUCONY przez wicemarszałków z tych partii. To jest skandal. Musimy wywierać coraz większą presję na partie systemowe, NIGDY tego nie odpuścimy! Haniebna i bezprawna segregacja się pogłębia i w całej Polsce mamy coraz więcej przykładów dyskryminacji osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jednym z głównych punktów naszego programu #PolskaNaNowo jest PAŃSTWO PRAWA. Zawsze będziemy stać na straży podstawowych praw obywatelskich! Nie wolno zarządzać państwem jak prywatną korporacją, za pomocą rozporządzeń. Polska ma Konstytucję, która musi być szanowana. Przez ostatni rok doświadczyliśmy nagminnego łamania praw obywatelskich – zabraniano Polakom zarabiania na życie, utrudniano dostęp do lekarza, zmuszano do noszenia masek i udziału w eksperymentach medycznych, szafowano aresztem domowym zwanym kwarantanną.

Przypominamy, że polska konstytucja w art. 32 mówi, że „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

#Konfederacja zawsze będzie broniła poszanowania prawa i wolności osobistej.

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News