Strona główna » Świnoujskie dziadostwo się rozwija – Urzędnicy – odtrąbiono kolejny sukces !!  – Policzyli straty ??

Świnoujskie dziadostwo się rozwija – Urzędnicy – odtrąbiono kolejny sukces !!  – Policzyli straty ??

by Świnoujście w sieci

Świnoujskie dziadostwo się rozwija – Urzędnicy –  odtrąbiono kolejny sukces !!  – Policzyli straty ??

Świnoujscy urzędnicy odtrąbili sukces – od pierwszego lipca strefa płatnego parkowania ruszy w Świnoujściu Świnoujście: Od 1 lipca łatwiej o parking w dzielnicy nadmorskiej i centrum miasta – informują

A ile poniósł strat budżet miasta w związku z dwumiesięcznym opóźnieniem – kto za to odpowiada oczekujemy na informację od urzędników z magistratu

Świnoujście – Miasto frajerów czy filantropów ??


Świnoujście: Od 1 lipca łatwiej o parking w dzielnicy nadmorskiej i centrum miasta

Dostępność miejsc postojowych, oszczędności paliwa marnowanego na krążenie po mieście w poszukiwaniu parkingu, mniej zanieczyszczeń i hałasu, wreszcie: przywrócenie chodników pieszym – to główne korzyści z całorocznej Strefy Płatnego Parkowania w Świnoujściu. Zostanie wprowadzona 1 lipca br., by zwiększyć rotację samochodów, a tym samym dostępność miejsc postojowych w dzielnicy nadmorskiej oraz centrum miasta. W strefie znajdzie się około 1250 miejsc parkingowych.

Uwaga mieszkańcy ulic objętych SPP. Sprzedaż kart abonamentowych odbywać się będzie:
– w Biurze Informacji Turystycznej przy pl. Słowiańskim od 21 czerwca do 25 czerwca br., w godzinach 11.00 – 19.00

– następnie w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Wyszyńskiego 8
Płatność w pierwszych dniach tylko GOTÓWKĄ.

==============

Rosnące natężenie ruchu w mieście powoduje ograniczenia w parkowaniu pojazdów zarówno dla mieszkańców, jak i gości Świnoujścia. Wprowadzenie całorocznej strefy płatnego parkowania usprawni organizację ruchu, w szczególności w bezpośredniej bliskości obiektów takich jak promenada, ciągi handlowe, muzeum i inne. Wymuszenie rotacji zagwarantuje możliwość zaparkowania pojazdów większej liczbie kierowców, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy na terenie miasta.
– Celem realizacji tego elementu polityki parkingowej jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują – tłumaczy Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Świnoujścia. – Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa Płatnego Parkowania spełni swoją rolę, jeśli około dziesięć procent miejsc będzie wolnych. SPP pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca.
Płatne parkowanie obecne w większości polskich miast nie tylko pozwala zaoszczędzać czas kierowców poszukujących wolnego miejsca postojowego, ale przynosi wiele innych, wymiernych korzyści. Miasta, które już je wprowadziły, notują zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, pozbywają się problemów nielegalnego parkowania – zwłaszcza w pobliżu skrzyżowań i generują dochody, które można spożytkować dla dobra mieszkańców. W Świnoujściu, odwiedzanym corocznie przez tłumy zmotoryzowanych turystów, to argument nie do pogardzenia.
Wprowadzenie strefy jest warunkiem koniecznym, by inwestorzy zechcieli wybudować parkingi wielopoziomowe w Świnoujściu. Nie ma się co łudzić, że jakikolwiek inwestor zaryzykuje budowę parkingu w sytuacji, gdy tuż obok można zaparkować za darmo. Wszystkie tego typu parkingi też będą płatne, a bez strefy płatnego parkowania prawdopodobnie żaden nowy nie powstanie. W kontekście powstania tunelu, to bardzo istotna kwestia
Szacunkowo, świnoujską strefą objętych zostanie 1250 miejsc, z czego 562 znajduje się w centrum miasta, zaś 688 w dzielnicy nadmorskiej. SPP będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Operatorem SPP w Świnoujściu została Indigo Polska, spółka zależna Indigo Infra S.A. , światowego lidera w dziedzinie parkowania i indywidulanej mobilności.

SPP wpłynie na poprawę jakości życia w mieście

Całoroczna Strefa Płatnego Parkowania została przyjęta Uchwałą Nr XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujście z 3 grudnia 2019 r. Miała zacząć obowiązywać od 1 maja 2020 roku. Jednak wobec sytuacji epidemiologicznej, Prezydent Janusz Żmurkiewicz podjął decyzję o przesunięciu terminu wprowadzania SPP do czasu ustania epidemii koronawirusa. Zbieranie opłat za parkowanie rozpocznie się więc w śródmieściu od 1 lipca br. , w dzielnicy nadmorskiej kilka dni wcześniej.
Rozszerzenie SPP o obszar śródmieścia będzie miało wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście. Z doświadczenia innych miast wiadomo, że po wprowadzeniu SPP zwiększa się liczba dostępnych miejsc parkingowych ponieważ opłaty wymuszają rotację samochodów. W warunkach olbrzymiego deficytu miejsc parkingowych w centrum ta zaleta jest nie do przecenienia.
Doświadczenia miast korzystających ze stref płatnego parkowania wykazują też ewidentne korzyści ekologiczne. Poza redukcją ilości spalin i decybeli, produkowanych przez silniki samochodów krążących w poszukiwaniu miejsc postojowych, strefy powodują zmianę naszych przyzwyczajeń. Skłaniają do używania środków transportu przyjaznych środowisku i korzystania z komunikacji miejskiej, zwiększają ruch pieszy, a co za tym idzie – komfort życia w ciszy i czystym powietrzu. W Świnoujściu, mającym status uzdrowiska, to szczególnie ważne.

Szczegóły dotyczące SPP w Świnoujściu

Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania –
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych
w godz. 8.00-20.00 (w sezonie) oraz 9.00-18.00 (poza sezonem)

od maja do września włącznie (sezon)
30 minut – 2,00 zł
1 godzina – 3,90 zł
2 godziny – 8,50 zł
3 godziny – 14,00 zł
za 4-tą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 3,90 zł
bilet parkingowy dzienny – 40,00 zł

od października do kwietnia włącznie
30 minut (opłata minimalna) – 1,50 zł
1 godzina – 3,00 zł
2 godziny – 6,60 zł
3 godziny – 10,90 zł
za 4-tą i każdą następną rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
bilet parkingowy dzienny – 20,00 zł

Sposoby płatności za parkowanie:

– monetami
– zbliżeniowo kartami płatniczymi VISA oraz Mastercard
– za pomocą BLIK
– za pomocą aplikacji mobilnych dostępnych na iOS oraz Android – Skycash, moBiLET, mPay

Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu. W przypadku niesprawnego parkomatu, opłatę należy uregulować w najbliższym funkcjonującym parkomacie lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zakupiony bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą auta.

Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej:
– 150 zł
– 100 zł (jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od dnia nieopłacenia parkowania)

Opłatę dodatkową można wnieść:
– przelewem na numer konta wskazany na wezwaniu
– w każdym z parkomatów, postępując zgodnie z instrukcją i wprowadzając numer otrzymanego wezwania
– w Biurze Strefy Płatnego Parkowania

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
ul. Wyszyńskiego 8 (róg Paderewskiego),
72-600 Świnoujście
tel. 58 888 25 00

godziny otwarcia w dni robocze
– od maja o końca września od 8.00 do 20.00 (w tym roku od 28 czerwca)
– od października do końca kwietnia od 9.00 do 18.00
Ponadto:
w Biurze Informacji Turystycznej przy pl. Słowiańskim od 21 czerwca do 25 czerwca br. będą wydawane abonamenty dla mieszkańców, w godzinach 11.00 – 19.00.

Abonamenty

1. Karta abonamentowa parkingowa miesięczna lub roczna dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania, uprawniająca do parkowania przy ulicy, przy której zamieszkuje lub ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych przez abonenta:
– 15 zł za miesiąc
– 150 zł za rok
UWAGA. Karta abonamentowa wydawana jest na osobę fizyczną, która może ubiegać się o abonament na jeden pojazd samochodowy.

2. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta od maja do końca września:
150 zł – karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa
250 zł – karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa
200 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu
800 zł – karta abonamentowa parkingowa 5-miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu
500 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu
2000 zł – karta abonamentowa parkingowa 5-miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu

3. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w dzielnicy nadmorskiej i w centrum miasta od października do końca kwietnia:
80 zł – karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa
150 zł – karta abonamentowa parkingowa dwutygodniowa
200 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu
1200 zł – karta abonamentowa parkingowa 7-miesięczna dla mieszkańca rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w Świnoujściu
300 zł – karta abonamentowa parkingowa miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu
1800 zł – karta abonamentowa parkingowa 7-miesięczna dla osób nierozliczających podatku dochodowego od osób fizycznych w Świnoujściu
Dla właściciela pojazdu samochodowego z napędem hybrydowym, którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km ustala się kartę abonamentową roczną w wysokości 5 zł.

Uwaga. Sprzedaż kart abonamentowych odbywać się będzie:
– w biurze Strefy Płatnego Parkowania (wszystkie dostępne abonamenty) w dniach i godzinach funkcjonowania biura
– tymczasowo w Informacji Turystycznej (TYLKO ABONAMENTY DLA MIESZKAŃCÓW STREFY), plac Słowiański 6/1, czynne w dni robocze od 11 – 19.
UWAGA. Płatność w pierwszych dniach tylko GOTÓWKĄ. Płatność kartą zostanie uruchomiona w późniejszym terminie.
Druki wniosków dostępne w biurze Strefy Płatnego Parkowania oraz Biurze Informacji Turystycznej i na stronie www.swinoujscie.pl, zakładka: Strefa Płatnego Parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania oznakowana jest znakami pionowymi, które informują o początku i końcu strefy. Miejsca postojowe wyznaczone są znakami poziomymi.
Regulamin strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Świnoujście dostępny jest na stronie www.swinoujscie.pl, zakładka Strefa Płatnego Parkowania

Wykaz ulic w zasięgu SPP w Świnoujściu

Dzielnica Nadmorska

Jana Kasprowicza
Energetyków
Emilii Gierczak
Feliksa Nowowiejskiego
Władysława Orkana
Bolesława Prusa
Kornela Ujejskiego
Stanisława Małachowskiego
Powstańców Śląskich
Stefana Żeromskiego od ul. Powstańców Śląskich do ul. Małachowskiego
Uzdrowiskowa od ul. Trentowskiego do ul. Zdrojowej
Zdrojowa
Bronisława Trentowskiego
Bolesława Chrobrego od ul. Sienkiewicza do ul. Uzdrowiskowej
Juliusza Słowackiego
Marii Konopnickiej
Henryka Sienkiewicza
Augusta Cieszkowskiego
Elizy Orzeszkowej
Jana Matejki na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego
Bolesława Krzywoustego na odcinku od ul. Henryka Sienkiewicza do ul. Juliusza Słowackiego

Centrum

Bolesława Chrobrego od Armii Krajowej do ul. Piastowskiej
Piastowska od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Konstytucji 3 Maja
Bohaterów Września od ul. Bolesław Chrobrego do ul. Monte Cassino
Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do ul. Piastowskiej
Armii Krajowej
Plac Rybaka
Plac Słowiański
Plac Wolności
Plac Kościelny
Jarosława Dąbrowskiego
Józefa Bema
Zaułek Kościelny
Stanisława Staszica od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Rybaki
Rybaki od ul. Stanisława Staszica do ul. Wybrzeże Władysława IV
Marynarzy
Grunwaldzka od ul. Rybaki do ul. Marynarzy
Wybrzeże Władysława IV od ul. Rybaki do ul. Stefana Rogozińskiego
Mieszka I od ul. Jana z Kolna do ul. Bolesława Chrobrego
Jana z Kolna od ul. Mieszka I do ul. Wybrzeże Władysława IV
Konstytucji 3 Maja od ul. Piastowskiej do ul. Dąbrowskiego.

 

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

trzynaście − dziewięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW