GDDKiA Szczecin

Tak wygląda wizualizacja przebiegu I etapu obwodnicy m. Przecław i Warzymice w ciągu DK13.

Będzie to nowy wylot ze Szczecina w kierunku autostrady A6 omijający miejscowości, w których powstają zatory.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy i przygotowuje projekty wykonawcze.