Wczoraj informowaliśmy o wysypisku śmieci na Warszowie
Dziś otrzymaliśmy odpowiedz z magistratu:

Czekamy na plagę szczurów ?? – Wasza informacja

Straż Miejska nie otrzymywała wcześniej sygnałów odnośnie tego terenu i śmieci na nim. Podczas najbliższego patrolu dzielnicy Warszów patrol zweryfikuje informację o śmieciach na tym terenie. W razie uchylania się właściciela terenu od jego uprzątnięcia przekażemy sprawę do Wydziału Ochrony Środowiska celem wystawienia decyzji administracyjnej nakazującej uprzątnięcie terenu.

Jarosław Jaz

Rzecznik Prezydenta Miasta