Urząd Miasta. Jest praca w Straży Miejskiej.
Prezydent miasta ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy strażnika w Straży Miejskiej. Zainteresowani muszą mieć ukończone 21 lat, prawo jazdy kat. B, znać język angielski lub niemiecki. Czytaj więcej.

Pozostałe niezbędne wymagania to:

– sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

– dobra znajomość obsługi komputera,

– doświadczenie w pracy z ludźmi, w ochronie,

– umiejętność komunikacji i pracy w grupie,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– nienaganna opinia.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej BIP Urząd Miasta Świnoujście w zakładce „praca”, bezpośredni link: http://bip.um.swinoujscie.pl/oferta-pracy/31921/straznik-w-strazy-miejskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na Stanowisku Obsługi Interesantów albo przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Kadr, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko strażnik w Straży Miejskiej” w terminie do dnia 17 czerwca 2021 roku.

BIK UM Świnoujście