Skontrolowane przedsiębiorstwo i nielegalna praca

W firmie budowlanej z powiatu gdyńskiego pracowało nielegalnie 20 cudzoziemców – ustalili to funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni. Kontrola wykazała, że wbrew przepisom pracował też właściciel przedsiębiorstwa. Obywatel Ukrainy nie miał na to odpowiedniego zezwolenia.

Firma zatrudniała cudzoziemców z Ukrainy i Gruzji w charakterze betoniarzy-zbrojarzy oraz sprzątaczek biurowych. Funkcjonariusze zweryfikowali dokumenty 32 zatrudnionych tam osób. Z kontroli wynikało, że 20 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Nieprawidłowości polegały przeważnie na pracy bez odpowiedniego zezwolenia – obcokrajowcy wykonywali pracę na innych warunkach niż zostały określone w oświadczeniu na pracę. Ponadto jeden Gruzin pracował w trakcie nielegalnego pobytu w Polsce, z kolei dwóch obywateli Ukrainy nie miało umowy i odpowiedniego zezwolenia. Strażnicy graniczni ustalili, że takiego dokumentu nie miał też ukraiński właściciel firmy pełniący funkcję prezesa zarządu, który dodatkowo nie powiadomił właściwych instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przedsiębiorcę ukarano grzywną w łącznej wysokości 2 tys. zł. Będzie też wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie za powierzanie cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy.

Morska Straż Graniczna