Tak może zmienić się Karsibór. Czekamy na Państwa opinie

Powstaje plan zagospodarowania przestrzennego Karsiboru. W przyszłości jedna z trzech zamieszkałych świnoujskich wysp może zyskać zupełnie nowe walory. Nad wodą planowane są funkcje mieszkalne, turystyczne i usługowe. Pytamy mieszkańców, co sądzą o projektach przygotowywanych przez urbanistów.

Chcemy, żeby Świnoujście było zarządzane wspólnie z mieszkańcami, a decyzje dotyczące przyszłości miasta podejmowane wspólnie z Państwem. Planowane zmiany powinny w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom mieszkańców. Dlatego chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami, a jednocześnie włączyć mieszkańców w podejmowanie decyzji. Powodem mogą być zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na wyspie Karsibór.
– Karsibór to miejsce z bardzo ciekawym potencjałem mieszkalnym i turystycznym – mówi Barbara Michalska, Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście. – Wyspa już się zmienia. Dzięki budowie nowego mostu poprawiła się komunikacja. Obecnie przebudowujemy ulicę 1. Maja. Zlikwidowaliśmy tzw. rybaczówki, tym samym otworzyliśmy piękny widok na rozlewiska Starej Świny. Teraz w tym miejscu będzie bulwar. Powstała też zupełnie nowa przystań kajakowa. Zaraz ruszy budowa bazy rybackiej. W zasadzie konsekwentnie realizujemy koncepcję turystycznego rozwoju tej dzielnicy, którą stworzyliśmy wspólnie z jej mieszkańcami kilka lat temu.
Lista inwestycji związanych z Karsiborem jest dużo dłuższa. Wraz z przebudową ulicy 1. Maja kładziona jest kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa, która rozpocznie budowę całego systemu kanalizacji na terenie dzielnicy Karsibór. Stacje podciśnieniowe, które powstaną w ramach inwestycji, zapewnią w przyszłości możliwość odbioru ścieków od mieszkańców.
Podział działek w powstającym obecnie planie zagospodarowania przestrzennego wyspy Karsibór daje nowe możliwości zabudowy. Dzięki temu wyspa, na której dziś mieszka około 700 osób, może z czasem zwiększyć liczbę mieszkańców do ponad 4,5 tys. osób. Wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem dostępności usług i ze zmianą roli tej części Świnoujścia na turystyczno-mieszkalną. W okolicy wjazdu na wyspę może powstać pole kamperowe i parking. Nad wodą urbaniści zaplanowali funkcje mieszane: mieszkalne, turystyczne i usługowe. Pojawia się propozycja utworzenia niewielkiego centrum publicznego na odcinku między strażą pożarną a domem kultury. Przy takiej liczbie mieszkańców nie mogłoby również zabraknąć przedszkola i żłobka. W planach pojawiają się w tym miejscu również tereny sportowe, rynek, sklep oraz centrum informacji turystycznej.
– Zmiana obowiązującego planu obejmuje obszar, w którym dominują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy pensjonatowej, potrzeb powszechnych, turystyczne oraz urządzone tereny zieleni parkowej i tereny portowe – dodaje Barbara Michalska. – Zaktualizowane zostaną również zapisy dotyczące stref ochronnych.
Obecnie trwa procedura opiniowania i uzgadniania projektu planu. Pierwotnie zakładano zakończenie prac projektowych do września 2021 roku, jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wydłużające się w związku z tym terminy rozpatrywania spraw przez organy opiniujące i uzgadniające – projekt planu przedłożony zostanie do uchwalenia Radzie Miasta prawdopodobnie nie wcześniej niż na przełomie roku 2021/22.
Do planu zagospodarowania wpłynęło bardzo dużo wniosków mieszkańców Karsiboru, które w największym stopniu staraliśmy się uwzględnić. A co Państwo sądzicie o takim rozwoju naszej dzielnicy miasta? Czekamy na opinie do dnia 26 kwietnia 2021 roku pod adresem mailowym: aspychala@um.swinoujscie.pl. O wynikach konsultacji poinformujemy na stronie www.swinoujscie.pl.

t
Jarosław Jaz

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych