Oblodzenie

IMGW-PIB Szczecin ostrzega woj. zachodniopomorskie( wszystkie powiaty), oblodzenie/1: od godz. 21:00 dnia 06.04.2021 do godz. 07:00 dnia 07.04.2021.

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM Wydział w Szczecinie, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego (wszystkie powiaty) oblodzenia.

Ważność – od godz. 21:00 dnia 06.04.2021 r. do godz. 07:00 dnia 06.04.2021 r.

Przebieg – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Stopień zagrożenia – 1 w skali 3-stopniowej.