Tunel w Świnoujściu – Apel do Premiera Tuska – Czego wystraszyli się radni Platformy Obywatelskiej i nie poparli apelu ???

Świnoujście – Radni Platformy Obywatelskiej nie chcieli tunelu w Świnoujściu ?? – Radni głosowali przeciw tej inwestycji !!!

 


Treść apelu

APEL – DO PANA DONALDA TUSKA  – PREZESA RADY MINISTRÓW

Rada Miasta Świnoujście zwraca się do Pana Premiera z apelem o pilne i ostateczne podjęcie decyzji w sprawie budowy tunelu łączącego Wyspę Wolin z Wyspą Uznam w Świnoujściu.

Mamy przeświadczenie, że sprawa stałego połączenia wysp Wolin – Uznam w Świnoujściu jest dobrze znana Panu Premierowi. Wyrażamy jednak przekonanie, że mimo wieloletniej historii tego najważniejszego dla naszego miasta, ale również całego regionu zachodniopomorskiego i naszych niemieckich sąsiadów problemu – nie został on do tej pory rozwiązany. Wartość inwestycji – ok. 700 milionów złotych – przekracza możliwości budżetowe Miasta Gminy Świnoujście, obciążonego dodatkowo kosztami na aktualnie działającą, niedofinansowaną przeprawę promową.

Obecna przeprawa utrudnia, a wręcz paraliżuje codzienne życie mieszkańców, jednostek gospodarczych i militarnych, funkcjonowanie miasta nie tylko w okresie napływu turystów, kuracjuszy i wczasowiczów krajowych i zagranicznych. W okresach letnich obrazy tworzących się wielogodzinnych kolejek pojazdów oczekujących na wjazd, nie wzbogacają pozytywnego wizerunku miasta, natomiast jaskrawo wskazują na uciążliwość osób korzystających z przymusowej przeprawy. Należy także podkreślić, że świnoujska przeprawa promowa z racji ponad 40 letniej eksploatacji obiektów technicznych i jednostek promowych, wymaga w najbliższych miesiącach znacznych nakładów finansowych. Subwencja od 6 lat pozostaje na niezmienionym poziomie 22 milionów złotych, Miasto Świnoujście z własnych środków budżetowych dofinansowuje rokrocznie przeprawę promową kwotą około 7 milionów złotych. Niezbędnym jest w chwili obecnej zwiększenie środków finansowych na poziomie około 3 milionów złotych na sprawną komunikację pomiędzy wyspami.
Kolejne inwestycje w Świnoujściu, takie jak: budowa Terminalu LNG, modernizacja portu wojennego przystosowanego do standardów NATO, budowy nowych stanowisk promów morskich oraz statków tzw. kontenerowców, których planowane zakończenie w najbliższych miesiącach i latach, jeszcze bardziej skomplikują sytuację na miejskich przeprawach promowych, ponieważ dla każdej z nich, w naturalny sposób miasto jest zapleczem mieszkaniowym i usługowym. W ostatnich miesiącach media informują o podejmowanych decyzjach rządowych dotyczących budowy dróg w naszym kraju, niektóre o wartościach wieluset milionowych, o nowych obwodnicach miejscowości i drogach ekspresowych, a nawet zwolnieniach z opłat autostradowych. Jako Polacy, cieszymy się z tych faktów, ale jednocześnie możemy czuć się obywatelami drugiej kategorii, wciąż pomijanymi w rozwiązaniu tak ważnej sprawy dla miasta Świnoujścia i kraju, jaką jest budowa tunelu.

Panie Premierze!

Gmina posiada już studium wykonalności oraz decyzję środowiskową i jest w trakcie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zadeklarowaliśmy również możliwość zaangażowania finansowego w kwocie 126 milionów złotych, jako wkładu własnego w realizację tego strategicznego przedsięwzięcia. Potrzebna jest jedynie zdecydowana decyzja Rządu Polskiego o budowie stałego połączenia brzegów cieśniny Świny w postaci tunelu, w ciągu najbliższych lat.

Apelujemy do Pana o pochylenie się nad tym tak ważnym problemem dla miasta i kraju oraz o podjęcie stosownej decyzji, która pozwoli nam mieszkańcom i wszystkim korzystającym gospodarczo i społecznie z walorów i uroków Świnoujścia, normalnie żyć i funkcjonować.

Załącznik
do Uchwały Nr LVII/444/2014
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 21 sierpnia 2014 r