Ograniczona widzialność części zachodnia

IMGW-PIB Gdynia ostrzega: ograniczona widzialność /2 w strefie brzegowej część zachodnia od godz. 08:30 dnia 02.03.2021 do godz. 12:00 dnia 02.03.2021

Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW-PIB BMPM w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem mgły ograniczającej widzialność /2 w strefie brzegowej – część zachodnia od godz. 08:30 dnia 02.03.2021 do godz. 12:00 dnia 02.03.2021 Prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 200 m do 800 m.
Stopień zagrożenia – 2 w skali 3-stopniowej.