Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W poniedziałek, 1 marca, obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiciele jednostek wojskowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża złożyli kwiaty w miejscach pamięci oraz wystawili posterunki honorowe.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych każdego roku przywołuje pamięć o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, bez których determinacji, niezłomnej woli i oddania nie byłoby dzisiaj suwerennej, prawdziwie wolnej i niepodległej Polski.

W garnizonie Świnoujście uroczystości związane z pamięcią o „Żołnierzach Wyklętych” odbyły się na na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu. Wystawione zostały posterunki honorowe, delegacje jednostek wojskowych 8.FOW złożyły wiązanki kwiatów, a proboszcz świnoujskiej Parafii Wojskowej odmówił modlitwę w intencji poległych Żołnierzy Wyklętych. Ze względu na obowiązujący stan epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa, a przede wszystkim mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, uroczystości miały charakter ograniczony.

***

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony jest 1 marca na podstawie ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jak zapisane zostało w ustawie, to święto państwowe ustanowione zostało w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

W tym dniu składamy hołd bohaterom powstania antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu Polakom reżimowi komunistycznemu.

Marynarka Wojenna