Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia – TVP 1 – Poniedziałek, 22 lutego 2021 21:00

Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia – TVP 1 – Poniedziałek, 22 lutego 2021 21:00

„Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia” to historia o siostrze zakonnej Faustynie Kowalskiej, mistyczce i wizjonerce, która przekazała światu orędzie o Bożym Miłosierdziu.

Opowieść o Świętej Faustynie w formie udramatyzowanego dokumentu zawiera wszystkie ważne wątki biograficzne, cytaty z Dzienniczka, a także wypowiedzi wybitnych teologów, którzy komentują różne aspekty jej przekazu. Film zbudowany jest wokół idei oddziaływania Świętej Faustyny na współczesny świat. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten przekaz tak trafnie odpowiada na niepokoje i potrzeby ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. W filmie obok materiałów archiwalnych znajdują się inscenizowane sceny z udziałem aktorów, uzupełnione animacjami komputerowymi i efektami wizualnymi. Głównym tematem filmu jest próba zrozumienia, w jaki sposób przesłanie Faustyny rozprzestrzeniło się w tak dużej skali?

Z zapisu filmowego wynika, że poprzez osobę siostry Faustyny rysuje się uniwersalna idea, której szybki rozwój w świecie współczesnym zadziwia i zdumiewa. Zmusza też do zastanowienia, jakie oczekiwania i potrzeby współczesnego człowieka powodują tak masowe i wieloaspektowe rozpowszechnienie się tego mistycznego przekazu? W filmie występują: s. M. Norberta Łakomska – świadek życia św. Faustyny, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, s. M. Elżbieta Siepak, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, Jacek Barczak, o. Samuel Karwacki OSPPE (Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika), Ernest Bryll, o. Jan Andrzej Kłoczowski O. P. , Paweł Śpiewak, ks. prof. Stanisław Urbański, abp Henryk Hoser, Grzegorz Pieńkowski, Juta Bergman, Leja Weissberger, Ewa K. Czaczkowska, gen. Janusz Brochwicz – Lewiński ps. Gryf, Samuel Willenberg, Krystyna Sokół – Gujda, Franois Xavier Ngarambe, Carlos Roberto da Silva, Sally Jo Dumey, Jamy Ramaye, Nol Kabor.

Święta Faustyna w blasku Miłosierdzia – TVP 1 – Poniedziałek, 22 lutego 2021 21:00

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News