PRZED NAMI „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”

W dniach 22 – 28 luty br. roku obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Osobom interesowanym udzielone zostaną porady prawne oraz psychologiczne w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Policja zachodniopomorska w ramach realizacji swoich zadań nie tylko inicjuje, ale także współuczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Funkcjonariusze czynnie włączają się do akcji. Policjanci podczas pełnionych dyżurów udzielać będą kompleksowych porad wszystkim zgłaszającym się po pomoc.

Dyżury z udziałem zachodniopomorskich funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego pełnione będą w dniach 22-26 lutego w godz. 8:00- 12:30.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy winny zgłaszać się osobiście w wyznaczonych powyżej terminach osobiści do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 91 82 11 825 ( sekretariat Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP w Szczecinie ).

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie