Posypmy głowy popiołem

1. Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem; zapustne śmiechy na stronę, cierniową wijmy koronę.

2. Posypmy głowy popiołem, grzmi niebo głosem surowym: „Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy”.

3. Posypmy głowy popiołem, otoczmy Pana pospołem, bo Pański sąd sprawiedliwy, a dla grzesznika straszliwy.

4. Posypmy głowy popiołem, już Zbawca cierpieć gotowy, ponosić męki, katusze, by nasze odkupić dusze.

5. Posypmy głowy popiołem, o śmierci myślmy pospołem; nim głosu Twego wezwanie na sąd Twój stawi nas, Panie.

6. Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem, abyśmy z Nim zmartwychwstali i hymn Mu chwały śpiewali.

Popielec - Środa popielcowa - Wielki Post
Popielec – Środa popielcowa – Wielki Post
Popielec - Środa popielcowa - Wielki Post
Popielec – Środa popielcowa – Wielki Post