Niesiemy nadzieję – Dom Pokoju w Betlejem (Home of Peace in Bethlehem)

Piękną kartą działalności Sióstr Elżbietanek w Ziemi Świętej stanowi praca z dziećmi ubogimi i sierotami: ofiarami wojny, przemocy, nędzy materialnej, konfliktów rodzinnych. Z inicjatywy Sióstr Elżbietanek, wrażliwych na trudny los dzieci palestyńskich, powstał Dom Pokoju w Betlejem.

Jeśli pragniesz pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom chrześcijańskim Betlejem, możesz złożyć swoją cegiełkę na poniższe konto złotówkowe w Polsce:

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Prowincja Poznańska
Ul. Łąkowa 1
61-878 Poznań

Santander Bank Polska
44 1090 1854 0000 0001 0751 0361

Konieczny dopisek: Ofiara na Dom Pokoju w Betlejem

Zapraszamy na naszego facebooka: https://www.facebook.com/dombetlejem

Bóg Zapłać!