Międzyzdroje - Więcej miejsc w przedszkolach

 

Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na rozbudowę Przedszkola Miejskiego ,,Morskie Skarby” o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl

Termin otwarcia ofert nastąpi 8 lutego br.

Przypominamy, że Międzyzdroje są jednym z trzech miast w województwie, którym udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 480 tys. zł. z programu Maluch Plus.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 1.5 mln zł.

Szczegółowe informacje dot. przetargu zamieszczone zostały na stronie: http://bip.miedzyzdroje.pl/zamowienia/pokaz/310.dhtml

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje