Nowy skarbnik miasta

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin, radni podejmą decyzję dotyczącą zmian na stanowisku skarbnika miasta. Sytuacja ma związek z przejściem na emeryturę Stanisława Lipińskiego, który dotychczas przez blisko 17 lat opiekował się finansami miasta.

Stanisław Lipiński złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, z uwagi na zamiar przejścia na emeryturę z dniem 29 stycznia 2021 r. Dlatego też konieczne jest powołanie w jego miejsce nowego skarbnika miasta. Kandydatką na to stanowisko jest Dorota Pudło-Żylińska – dotychczasowa Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin.

W obu przypadkach, zarówno w sprawie odwołania dotychczasowego Skarbnika, jak i powołania jego zastępcy, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Szczecin.

Dorota Pudło-Żylińska jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Matematyczno Fizycznego, Studium Masters of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 1996-1999 zajmowała stanowiska kierownicze w sektorze komercyjnym związane m.in. z opracowywaniem ekonomicznych planów operacyjnych, tworzeniem systemu informacji ekonomicznej i finansowej.

Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi jest związana od 1999r. – początkowo zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin.

Następnie w okresie od 18 grudnia 2014 r. do 14 kwietnia 2015 r. pełniła obowiązki Zastępcy Skarbnika Miasta a od 15 kwietnia 2015 r. jest Dyrektorem Wydziału Księgowości. Koordynuje i nadzoruje prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Gminy Miasto Szczecin, centralizację rozliczeń z tytułu podatku VAT dla jednostek organizacyjnych Miasta oraz windykację należności budżetowych.
Prywatnie żona, matka dwóch córek, wolny czas najchętniej spędza przy lekturze skandynawskich kryminałów.

Kandydatka wskazana przez Prezydenta Miasta Szczecin spełnia wymogi dla głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. Zrównoważony rozwój portu i miasta!

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News