Międzyzdrojskie becikowe – dodatkowe świadczenia w ramach Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca od lipca bieżącego roku

W związku z realizacją polityki prorodzinnej oraz wprowadzeniem programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca, o czym informowaliśmy Państwa wcześniej, od lipca bieżącego roku międzyzdrojanie otrzymywać będą dodatkową, jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka.

Tzw. becikowe w wysokości 500 zł przysługiwać będzie wszystkim ,,świeżo upieczonym rodzicom”, zamieszkałym na terenie Gminy Międzyzdroje (niezależnie od wysokości dochodu) na każde dziecko urodzone od 01.01.2021 roku ), o ile posiadać będą ważną, imienną Międzyzdrojską Kartę Mieszkańca.

To samo dotyczy opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych (opiekunowie, którzy wystąpili z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Podstawę realizacji świadczenia stanowić będzie złożenie niżej wymienionych dokumentów:

1) pisemnego wniosku osoby uprawnionej (należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka);

2) dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka.

Wprowadzenie gminnego becikowego to realizacja jednego z głównych celów, jakie na początku swojego urzędowania wyznaczył sobie burmistrz Mateusz Bobek.

Mam nadzieję, że gminne becikowe które wprowadzamy, w realny sposób wspomoże rodziców nowonarodzonych dzieci. Wszyscy doskonale wiemy ile kosztuje wyprawka dla noworodka, stąd też uważam za zasadne wypłacanie z budżetu gminy tego świadczenia. Mam nadzieję, że Karta Mieszkańca, a w niej dodatkowe, gwarantowane becikowe będzie stanowić ważny instrument gminnej polityki prorodzinnej – mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Jak czytamy w Uchwale, Burmistrz Międzyzdrojów realizuje zadanie w zakresie świadczenia, jako tzw. zadanie własne gminy.

Burmistrz Mateusz Bobek będzie przyznawać świadczenie w drodze decyzji administracyjnej.

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje