Kredyt gotówkowy a pożyczka – kiedy i na co się zdecydować?

W języku potocznym, terminy kredyt gotówkowy i pożyczka są używane zamiennie, co bardzo często prowadzi do niezrozumienia warunków formalnych, jakie musi spełnić kredytobiorca lub pożyczkobiorca. Kredyt możemy uzyskać jedynie w banku, a pożyczki udzielają zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje finansowe parające się udzielaniem gotówki lub dóbr materialnych na określonych zasadach. W niniejszym artykule omówimy oba zagadnienia, skupiając się na znaczących różnicach między nimi.

Kredyt – kto udziela i na jakich zasadach?

Banki są jedyną instytucją, które mogą prawnie udzielić nam kredytu. Od strony formalnej, termin ten oznacza przekazanie przez przedsiębiorstwo bankowe określonej kwoty pieniężnej kredytobiorcy, który zobowiązuje się spłacać miesięczne raty, wraz z należnościami w postaci odsetek. Sama kwota oprocentowania, zależna jest od oferty konkretnego przedsiębiorstwa bankowego, a także wysokości i terminu spłaty kredytu. Bardzo ważną kwestią jest to, że może on przyjmować jedynie formę gotówkową, w przeciwieństwie do pożyczek, które udzielane są również pod postacią innych dóbr materialnych.

Otrzymanie założonej przez nas kwoty zobowiązania nie jest jednak takie proste, gdyż banki sprawdzają potencjalnego kredytobiorcę w bazach danych, przeglądając historię zadłużeń czy egzekucji komorniczej. W przypadku, kiedy zostaliśmy wpisani do bazy KRD, czyli Krajowego Rejestru Dłużników, mamy bardzo małe szanse na uzyskanie satysfakcjonującej nas oferty kredytowej.

Niezależnie od wielkości kredytu i długości spłaty, takie działanie wymaga sporządzenia umowy pisemnej, która określa dokładną należność wraz z odsetkami, termin spłaty każdej raty, a także cel ubiegania się o pobór środków. Osoba starająca się o kredyt, musi odznaczać się także comiesięcznym dochodem, umożliwiającym bezpieczną spłatę każdej raty, oraz wykazać zabezpieczenie w postaci hipoteki lub innej formy gwarancyjnej.

Pożyczka – czym się różni i na czym polega chwilówka?

Pożyczka jest zdecydowanie łatwiejszym sposobem uzyskania gotówki lub innych dóbr, których rodzaj określa umowa. Podstawowym czynnikiem rozróżniającym pożyczkę od kredytu, jest osoba prawna udzielająca tego typu usługi. Może to być zarówno osoba fizyczna jak i instytucja finansowa, która w odróżnieniu od banku, musi posiadać własny kapitał pożyczkowy.

Innym jest brak konieczności określenia celu zapożyczenia, jak również posiadania zabezpieczenia hipotetycznego. W tym wypadku wystarczy poręczenie lub  dobrowolny zastaw, jednak ta kwestia jest mocno zależna od konkretnej oferty przedsiębiorstwa. Bardzo popularne są tzw. chwilówki, opiewające najczęściej na kwotę w przedziale od 100 do 5 tys. złotych. Sam fundusz pożyczki może być jednak znacznie większy, a wszystko zależy od aktualnej oferty instytucji.

Decydując się na pożyczkę, również należy nawiązać umowę formalną, jednak może ona przyjąć formę ustną jeśli pożyczona suma nie przekracza 1 tys. złotych. Kiedy w grę wchodzą większe pieniądze lub rzeczy o wartości znacznie przekraczającej wymienioną kwotę, trzeba przyjąć formę pisemną. W przypadku firm parających się pożyczkami i chwilówkami nie przyjmuje ona jednak wszystkich cech umowy kredytowej, gdyż nie mamy obowiązku określić, na co chcemy przeznaczyć zapożyczoną sumę, a czasami nawet nie musimy wykazać się możliwością jej spłaty.

Pisemna umowa pożyczkowa musi zawierać dokładną kwotę oraz termin spłaty wraz z ustalonym przez pożyczkodawcę oprocentowaniem. Ta zasada nie jest jednak wymogiem, gdyż w przypadku chwilówek na mniejsze sumy, możemy spotkać się z brakiem systemu odsetkowego.

Kredyt i pożyczka – trzeba zwrócić uwagę

Kredyt gotówkowy i pożyczka to na pozór pojęcia do siebie zbliżone, jednak z formalnego punktu widzenia są to dwie różne formy pomocy finansowej. Jeśli jesteśmy przekonany do skorzystania z usług bankowych, warto wykorzystać kalkulator kredytowy w celu pełnej weryfikacji oferty i dostosowania jej do naszych indywidualnych potrzeb. 

Jeśli natomiast zastanawiamy się nad pożyczką lub wcięciem chwilówki w instytucji finansowej, powinno się poddać ją uprzedniej weryfikacji, a także nawiązać kontakt z byłymi klientami. Tego typu przedsiębiorstwa nie są tak ściśle kontrolowane jak banki, więc sięgając po pożyczkę, warto przeprowadzić gruntowny rekonesans w celu uniknięcia nadużycia.