POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA W RAMACH PROJEKTU „CHRONIMY PRZED COVIDEM”

Począwszy od czerwca 2020 r. do chwili obecnej Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie realizuje projekt pod nazwą „Chronimy przed Covidem”. Projekt realizowany jest w ramach funduszu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Fundusz Małych Projektów Komunikacja-Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska.

Głównym celem wszystkich podjętych działań jest ograniczenie następstw pandemii poprzez utrzymanie i rozwój współpracy transgranicznej Policji zachodniopomorskiej oraz Policji Meklemburgii – Pomorza Przedniego, a także opracowanie transgranicznych działań informacyjnych
i prewencyjnych, zmierzających do zwalczania koronawirusa.

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań on-line i wideokonferencji z naszymi niemieckimi partnerami, ukierunkowanych na utrzymanie wysokiej jakości współpracy transgranicznej w dobie pandemii. Spotkania te mogły się odbyć dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji zewnętrznych ze środków funduszu „Walka
z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania”.

Intensywna współpraca transgraniczna Policji zachodniopomorskiej oraz Policji kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie skupiała się przede wszystkim na bieżącej wymianie informacji
i doświadczeń na temat sposobów walki z pandemią w naszych krajach oraz wprowadzanych obostrzeń. Jej wynikiem było opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy naszych instytucji w regionie przygranicznym, a także wspólnych działań prewencyjnych
i informacyjnych, zmierzających do ograniczenia skutków pandemii w regionie. Jednym z elementów projektu jest film informacyjny, który zaprezentowaliśmy 2 grudnia 2020 r..

Stałe spotkania on-line oraz wideokonferencje to także możliwość ścisłej współpracy transgranicznej w walce z przestępczością, wymiany informacji i sprawdzonych rozwiązań oraz utrzymania bliskich sąsiedzkich relacji.

Policja