Proces szczepień będzie przebiegał w czterech krokach:
– osobisty rejestracja online
– zgłoszenie do punktu szczepień
– szczepienie i obserwacja
– powtórzenie procesu (bez rejestracji)