Strona główna » Konieczność rozliczania czasu pracy kierowcy a zobowiązania pracodawcy

Konieczność rozliczania czasu pracy kierowcy a zobowiązania pracodawcy

by Świnoujście w sieci

Konieczność rozliczania czasu pracy kierowcy a zobowiązania pracodawcy

Ustawa nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia rzetelnej ewidencji czasu pracy każdego zatrudnionego kierowcy. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy w transporcie, jest to zadanie skomplikowane. Jak wyglądają zobowiązania pracodawcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy służy do prawidłowego rozliczania i wynagradzania kierowcy. Jej celem jest także sprawdzenie przestrzegania czasu pracy kierowcy, by zapewnić bezpieczeństwo na drodze zarówno jemu, jak i innym użytkownikom drogi. Przepisy prawne w tym zakresie są bardzo rygorystyczne. Pracodawca musi dopilnować, by kierowca przestrzegał czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków. Na ten temat mówi artykuł pt.: „Czas pracy kierowcy: jakie są ogólne zasady?”.

Praca mobilna w transporcie charakteryzuje się tym, że czas jej rozpoczęcia i zakończenia często jest niemożliwy do wcześniejszego ustalenia. Rodzi to sporo problemów z przestrzeganiem czasu pracy. Układanie harmonogramów pracy kierowców wymaga doskonałych umiejętności logistycznych i wiedzy z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym. Transport międzynarodowy wymaga także wiedzy na ten temat przepisów obowiązujących w każdym z państw, przez które będzie przewożony ładunek. Mogą tam być bowiem nałożone ograniczenia w ruchu, które należy uwzględnić w planowaniu trasy. Trudność prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wynika również z konieczności przestrzegania przepisów krajowych oraz norm unijnych w zakresie czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy musi być w pełni udokumentowany. W tym celu pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji. Na całą dokumentację składają się wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, zapisy na wykresówkach, pobrane pliki z tachografu i karty kierowcy oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Ewidencja musi być prowadzona rzetelnie i przechowywana przez okres trzech lat. Pracodawca ma obowiązek dokonywać oceny dokumentacji pod kątem przekroczeń czasu i na bieżąco uwzględniać je w harmonogramie. Nie jest to proste, gdyż kierowca musi posiadać wykresówkę przez okres 28 dni. Dopiero po tym czasie udostępnia ją pracodawcy.

Do tego dochodzi rozliczanie godzin nadliczbowych, dyżurów, praca w porze nocnej, w święta i niedziele. Dokumentacja powinna zostać wzbogacona o wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie, a także inne nieobecności w pracy.

Skutki nieprawidłowej ewidencji czasu pracy – jak im zaradzić?

Konsekwencją nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji czasu pracy kierowcy jest kara nakładana na pracodawcę w wysokości od 1000 do 3000 zł. Przy większej liczbie pracowników kary mogą sięgać znacznych kwot. Nie wolno zapominać także o tym, że ewidencja czasu pracy jest podstawą do naliczania wynagrodzeń pracownika. W przypadku sporu z pracownikiem ewidencja jest najważniejszym dowodem w sądzie pracy. Błędy w rozliczaniu czasu pracy kierowcy mogą być bardzo kosztowne dla pracodawcy, dlatego najbezpieczniej jest powierzyć jej prowadzenie profesjonalistom. Zadbają oni o jej poprawność i na bieżąco dokonają oceny wykresówek pod kątem przekroczeń czasu pracy. Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybko reagować i dostosowywać grafik.

Prawidłowy czas pracy kierowcy to niezwykle ważne zagadnienie i każdy pracodawca jest zobowiązany nad nim czuwać i dokumentować. Przekroczenie dozwolonego czasu jazdy lub brak szczegółowej ewidencji grozi surowymi karami dla firmy.

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

3 × 1 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW