Co w okresie 1962-1982 porabiał Stanisław Bartkowiak ?? 

Niestety nie możemy się dowiedzieć 🙁 – w uzasadnieniu do wniosku o nadanie Honornego Obywatelstwa te dwadzieścia lata są „zapomniane” – poza tym – nasi czytelnicy pytają – czy Pan Stanisław całe życie był bezpartyjny ??

Jeżeli nie to nie ma się chyba czego wstydzić i warto powiedzieć mieszkańcom do jakich organizacji się należało.

Miejmy nadzieje, że te braki to tylko zwykłe świnoujskie dziadostwo i niechlujstwo w przygotowywaniu projektów uchwał dla Rady Miasta – które pan Stanisław tak skrupulatnie wyłapuje i piętnuje podczas obrad Rady Miasta.

 


 

UZASADNIENIE do „Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście”

Stanisław Edward Czesław Bartkowiak urodził się 13 października 1938 roku w Poznaniu, jednak niemal całe swoje dorosłe życie związał ze Świnoujściem, walnie przyczyniając się do jego rozwoju, jako aktywny samorządowiec i przedstawiciel władz miasta. Jego działalność, zarówno w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia, jak i obecnie, predysponuje go, by na trwałe zapisać się w pamięci mieszkańców miasta.

Siedmioletni okres nauki w szkole podstawowej rozpoczął kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych, we wrześniu 1945 roku. Przez cztery lata pobierał nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego, które ukończył w roku 1956. Następnym etapem w karierze naukowym były studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, gdzie uzyskał tytuł magistra inż. komunikacji w specjalności budowa dróg i lotnisk. 1 grudnia 1961 roku podjął pierwszą pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego jako inżynier stażysta oraz geodeta na budowach w Żaganiu (przy wznoszeniu zapory Gorzupia na rzece Bóbr), Nowej Soli (przy przebudowie slipów w Stoczni Rzecznej) oraz w Stargardzie Szczecińskim, przy modernizacji lotniska Kluczewo.

Rok 1962 były wyjątkowym momentem w życiu Stanisława Bartkowiaka. To czas, kiedy ożenił się z Bożeną oraz oboje na stałe osiedli w Świnoujściu. Stało się to 18 czerwca 1962 roku. Wkrótce potem urodziła im się dwójka dzieci. Dziś Stanisław Bartkowiak ma troje wnuków, a obecnie oczekuje na urodziny prawnuka.

1962-1982- 20 lat wyrwy w życiorysie

Cały późniejszy okres w życiu zawodowym i prywatnym Stanisława Bartkowiaka związany jest ze Świnoujściem i Pomorzem Zachodnim. Od 1982 roku, za wyjątkiem czterech lat, pełnił także wiele kluczowych funkcji w lokalnym samorządzie. Przez dwie kadencje, od roku 1982 do 1990 był radnym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Od roku 1990, przez siedem kadencji (za wyjątkiem lat 2006-2010) jest radnym Rady Miasta Świnoujście. W pierwszej kadencji Rady Miasta – w latach 1990-1994 sprawował funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta. Przez cztery lata 2002-2006, w IV kadencji Rady Miasta pełnił funkcję Przewodniczącego. Prawie w każdej kadencji służył swoim bogatym doświadczeniem jako przewodniczący komisji Rady Miasta.

Równocześnie, przez ponad czterdzieści lat Stanisław Bartkowiak był aktywny zawodowo, pracują w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, kierownik Wydziału Komunikacji w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej oraz zastępca Naczelnika Miasta Świnoujście. Przyczyniał się również do rozwoju portowych inwestycji w Świnoujściu jako inżynier zatrudniony w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście. Był również dyrektorem lokalnego oddziału „Eureka Invest”, głównym inżynierem „Odraportu”, a także dyrektorem Spółdzielni Mieszkaniowej „Słowianin”. Niezależnie od powyższych aktywności zawodowych, prowadził inwestycje mieszkaniowe w SM „Przymorze” w latach 1986-1991, a także prowadził Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Koncept” jako rzeczoznawca majątkowy.
Za swoje zasługi odznaczony został Gryfami Pomorskimi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata:
– Stanisław Bartkowiak jest jednym z bardziej doświadczonych samorządowców w Świnoujściu, który walnie przyczynił się do rozwoju naszego miasta,
– jest inicjatorem i realizatorem budowy kilku dróg w Świnoujściu,
– brał udział w przygotowaniu i realizacji wielu istotnych dla miasta inwestycji, jak ujęcie wody „Wydrzany”, oczyszczalnia ścieków, systemy kanalizacji czy budownictwo mieszkaniowe.