W niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla – patronalne święto naszej parafii i kościoła.

Uroczysta suma odpustowa o 11:30 z nabożeń-stwem i aktem oddania parafii Chrystusowi Królowi.

Przeżyjmy ten dzień jako nasze święto. Pamiętajmy o modlitwie za naszą Wspólnotę Parafialną