Coraz więcej nowych dróg na Pomorzu Zachodnim

Sieć dróg krajowych rozwijana jest głównie w oparciu o rządowy Program budowy dróg krajowych. Obecnie obowiązuje Program na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Prowadzone i przygotowywane inwestycje dotyczą głównie odcinków nowych dróg ekspresowych, ale również niektórych obwodnic. Tylko w ubiegłym roku na Pomorzu Zachodnim przybyło 144 km nowych dróg – S6 Goleniów – Koszalin i S11 obwodnica Szczecinka. W realizacji jest obecnie kolejne 158 km obwodnic i dróg S3, S10 i S11 o wartości 5,77 mld złotych. W dalszej kolejności do realizacji mamy jeszcze 350 km o wartości ponad 18 mld złotych.

S3 od Szczecina do Świnoujścia – główna magistrala drogowa

Droga ekspresowa S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Codziennie tysiące ciężarówek przypływa promami ze Szwecji do Świnoujścia, aby kontynuować podróż w dalsze kierunki. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą trzy autostrady – A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 roku. Wtedy rozpoczęła się budowa pierwszych odcinków szlakowych S3 Szczecin – Gorzów, następne powstawały i powstają w województwach lubuskim i dolnośląskim. Obecnie zdecydowana większość tej drogi jest już gotowa. Na Pomorzu Zachodnim do zakończenia pozostał odcinek od Szczecina do Świnoujścia.

Pierwszym odcinkiem, patrząc od Szczecina, jest Miękowo – Rzęśnica o długości 19 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w II połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie na drodze powstał tylko jeden węzeł – Rurka (Goleniów Południe), a w następnych latach dobudowano kolejne węzły i wiadukty. Trasa jednak nigdy nie została dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej. Teraz na ukończeniu jest inwestycja, która to zmieni. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z DW142, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu. Z dwóch jezdni i nowych węzłów kierowcy mogą korzystać już od czerwca tego roku. Obecnie kończone są drogi obsługujące dojazd do nieruchomości przy drodze. Wykonywane jest ogrodzenie całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe przy górnym przejściu dla dużych zwierząt. Termin kontraktowego zakończenia prac to kwiecień przyszłego roku.

Dwujezdniowa droga S3 kończy się na funkcjonującej od 2012 roku obwodnicy Miękowa, dalej jest jednojezdniowa DK3. Jest to też początek kolejnego odcinka nowej S3 – Brzozowo – Miękowo o długości 22,4 km. Ten fragment „trójki” w okresie wakacyjnym był dotychczas jednym wielkim zatorem drogowym. Nowa dwujezdniowa S3 połączy zakończone w latach 2011-2012 obwodnice Miękowa oraz Troszyn, Parłówka i Ostromic. Kontrakt o wartości 360,5 mln złotych kończy się w kwietniu przyszłego roku. Zaawansowanie realizacyjne jest duże. Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni nowej S3 od Przybiernowa do obwodnicy Parłówka, czyli nie trzeba już przejeżdżać przez miejscowość Brzozowo. Ruch odbywał się będzie jeszcze jedną jezdnią w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Kolejne zmiany organizacji ruchu będą oznaczały już otwarcie drogi w przekroju dwujezdniowym. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3. Komunikację z pozostałymi drogami zapewnią trzy węzły drogowe – Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga przebiega w większości przez tereny leśne, w związku z tym budowane są cztery duże przejścia dla zwierząt. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim, który pozostał do realizacji, jest odcinek Świnoujście – Troszyn o długości 34,5 km. Początkiem tego fragmentu S3 będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna. Istniejąca droga na tym odcinku jest jednojezdniowa i konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która będzie zapewniała odpowiednią przepustowość, biorąc pod uwagę rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu. W sierpniu tego roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi. Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn. Łączna wartość umów z wykonawcami to 1,36 miliarda złotych. Wykonawcy przystąpili już do prac projektowych, a na trasie można spotkać geodetów prowadzących pomiary. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 roku, a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 roku. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami, tam gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Na fragmencie prowadzącym przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do tej istniejącej, będą przez to ciaśniejsze łuki i ograniczenie prędkości. Powstanie sześć węzłów drogowych, miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi.

Maszyna drążąca już na placu budowy tunelu w Świnoujściu

Tunel w Świnoujściu – wyczekiwana od wielu lat inwestycja jest już na etapie realizacji robót budowlanych. Ku końcowi zmierza budowa komory startowej maszyny TBM, która ma długość 120 metrów i ściany zagłębione 50 metrów poniżej terenu. W zakładzie prefabrykacji powstają już pierwsze elementy, które będą stanowiły obudowę tunelu. Po stronie wyspy Wolin budowana jest komora odbiorcza, do której przewierci się maszyna TBM. Sama maszyna drążąca 7 października przypłynęła z Chin i została już rozładowana ze statku. Będzie montowana i testowana w komorze startowej. Wiosną przyszłego roku ma się rozpocząć drążenie samego tunelu. Jesienią tunel powinien zostać wydrążony, potem jednak będzie musiała powstać w nim jezdnia, galeria ewakuacyjna i wszelkie instalacje oraz wyposażenie. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA jest Inwestorem Zastępczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tunel ma być gotowy zgodnie z kontraktem we wrześniu 2022 roku.