Sprawca napaści na księdza został zatrzymany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia, do jakiego doszło w dniu 24 października 2020r. na stacji benzynowej w Myśliborzu, w wyniku którego obrażeń ciała na okres do 7 dni doznał wikary tamtejszego kościoła, tj. m.in. o czyn z art. 157§2 kk. Sprawca tego zdarzenia w dniu 29 października 2020 r. został zatrzymany.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, iż pokrzywdzony został zaatakowany przez jednego z uczestników demonstracji związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jaka miała miejsce w dniu 24 października 2020 roku w Myśliborzu, w której brało udział około 150 osób.

W toku czynności procesowych ustalono, iż podejrzany publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego poprzez zadawanie licznych ciosów spowodował u pokrzywdzonego obrażenia głowy, twarzy, żeber oraz kierował wobec pokrzywdzonego słowa wulgarne i uznane za obraźliwe – czyn ten zakwalifikowano jako przestępstwo spowodowania obrażeń ciała oraz znieważenia (art. 157 § 2 kk w zb. z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 57a§ 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Druga część zdarzenia miała miejsce w pomieszczeniach stacji benzynowej, gdzie przed atakiem ze strony podejrzanego schronił się pokrzywdzony. Podejrzany wiedząc już wówczas, iż pokrzywdzony jest księdzem w ramach czynu zakwalifikowanego również jako występek o charakterze chuligańskim z powodu przynależności wyznaniowej pokrzywdzonego zastosował wobec niego przymus w postaci bicia pięścią po głowie i twarzy, a nadto poprzez stosowanie groźby bezprawnej zmusił pokrzywdzonego do opuszczenia pomieszczenia, w którym się ukrywał. W trakcie tego zdarzenia doszło również do znieważenia pokrzywdzonego wobec którego ww. używał słów wulgarnych i uznanych za obelżywe, a nadto do naruszenia miru domowego zamkniętych pomieszczeń stacji benzynowej – czyn ten zakwalifikowano jako przestępstwo stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej, spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego, znieważenia pokrzywdzonego, zmuszania przemocą do określonego zachowania, naruszenia miru domowego (art. 119 § 1 kk w zw. z art. 191 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zb. z art. 193 kk w zb. z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 57 a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Czynności wykrywcze Policji prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu doprowadziły do procesowego ustalenia tożsamości sprawcy i na polecenie prokuratora jego zatrzymania.

Prokurator przedstawił w dniu 29.10.2020 roku ww. mężczyźnie zarzuty za czyny opisane powyżej, a nadto w związku z tym, iż zatrzymany mężczyzna uczestnicząc w demonstracji wiedział, że jest dotknięty chorobą zakaźną wywołaną koronawirusem Sars-CoV-2, usłyszał on również zarzut bezpośredniego narażenia na zarażenie wielu osób, tj. o czyn z art. 161 § 3 kk.

Mężczyzna był dotychczas kilkukrotnie karany sądownie.

Za zarzucane podejrzanemu m.in. przestępstwo narażenia wielu ludzi na zakażenie chorobą zakaźną grozi odpowiedzialność karna w postaci kary pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10, przy czym – przestępstwo to jest zagrożone najsurowszą karą spośród wszystkich przestępstw zarzucanych podejrzanemu.

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanego prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prokurator Ewa Obarek

21 tys. 629 nowych zakażeń koronawirusem – najwięcej od początku epidemii, liczba przypadków przekroczyła 340 tys.